Suoraan sisältöön

Tiedotteet ja uutiset

Järjestöneuvottelukunta keskusteli Etelä-Savon sote-uudistuksesta

13.08.2020

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta YhES kokoontui 12.8.2020 virtuaalisesti ajankohtaisten asioiden äärelle. Jäseniä ja varajäseniä oli paikalla etäkokouksessa yhteensä kahdeksantoista. Lisäksi kokoukseen oli kutsuttu ulkopuolisia puhujia esittelemään sote-uudistusta ja maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa. 

Itä-Suomen elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus turvaa koko Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin

18.06.2020

Itä-Suomen logistiikkaselvitys on valmistunut. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella Itä-Suomen alueen elinkeinoelämää ja sen merkitystä koko Suomelle. Työssä tarkasteltiin kuljetusten tarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä. Merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi tunnistettiin väyläverkon korjausvelan vähentäminen ja päätieverkon palvelutason parantaminen sekä viitos- ja kuutoskäytävien kokonaisvaltainen kehittäminen. Myös vesi- ja lentoliikenteen kehittäminen osana vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kansainvälisiä kuljetusketjuja on erittäin tärkeää.