Suoraan sisältöön

Etelä-Savossa toimii arviolta 3 000 yhdistystä. Uusia järjestöjä perustetaan myös koko ajan. Viime vuosina järjestöt ovat tiivistäneet yhteistyötään ja näin vahvistaneet myös yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. 

Etelä-Savon maakuntahallitus on nimennyt maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan "YhES - yhdistykset Etelä-Savossa" pilotointikaudelle 2019-2020. Järjestöneuvottelukunta ylläpitää vuoropuhelua yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä sekä osallistuu maakunnalliseen ohjelma- ja kehittämistyöhön. Järjestöneuvottelukunta on monialainen ja alueellisesti kattava.

Esimerkkejä yhteistyöstä

 • Sote-  ja hyvinvointijärjestöt ovat muodostaneet alueellisia/seudullisia yhteistyöjärjestöjä tai muita yhteenliittymiä.
 • Etelä-Savon eläkeläisten neuvottelukunta kokoaa eläkeläisjärjestöt yhteen.
 • Järjestöjen yhteistyö on tiivistynyt myös kuntien ja sote- kuntayhtymien kanssa.
 • Maakuntaan on luotu myös uusia palvelumalleja, joissa järjestöillä on tärkeä rooli, esim. Etelä-Savon perhekeskus-toimintamalli.

Kehittämis-
tavoitteet

 • Jokaiseen kuntaan luodaan kunta-järjestöyhteistyölle toimiva malli
 • Luodaan kehittämisrakenne, jossa mukana järjestö-, sote- ja kuntaedustajat
 • Järjestöneuvottelukunnan toiminnan kehittäminen

Haasteet

 • Järjestöjen maakunnallinen yhteistyö
 • Järjestöjen toimintaedellytykset / kuntien avustusperiaatteet
 • Miten järjestöjen ääni tulee kuulluksi?
 • Miten järjestöissä olevaa kokemusta ja asiantuntemusta voidaan hyödyntää nykyistä paremmin?
 • Vakiintuneiden yhteistyörakenteiden puuttuminen kuntien kanssa
 • Irrallisista hankkeista pitkäjänteiseen kehittämiseen
 • Järjestöjen toimintamuotojen uudistuminen

Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa