Suoraan sisältöön

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu. Siinä sovitaan strategian linjausten toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta maakunnan kehittämiseksi. Maakuntaohjelma on pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa.

Etelä-Savon maakuntaliitto on aloittanut maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelun

Maakunnan asukkailla ja toimijoilla on mahdollisuus ohjelmavalmistelun tässä vaiheessa esittää mielipiteensä maakuntaohjelman ja sen ympäristöarvioinnissa laadittavan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. 

Kuulutus maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelun käynnistämisestä(pdf)

Osallistu maakuntaohjelman valmisteluun ja jätä mielipiteesi tästä!

Lue myös:

Maakuntaohjelma linjaa maakunnan kehittämisen suuntaa

Etelä-Savon maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, maakunnan asukkaiden ja yritysten kanssa.

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 päätavoitteet ovat:

  • Arjen sujuvoittaminen ja ympäristön laadun turvaaminen
  • Elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja digitaalisuuden kehittäminen
  • Uuden liiketoiminnan synnyttäminen biotalouteen
  • Ketterien innovaatioiden luominen maakunnan strategisille kärkialoille
  • Saimaan matkailun kansainvälistäminen

Tutustu maakuntaohjelman sisältöön maakuntaohjelma-asiakirjasta (pdf)

Etelä-Savon maakuntaohjelman 20218-2021 vertaisarviomatriisi (pdf)

Toimeenpanosuunitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laativat joka vuosi maakuntaliitto ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Toimeenpanosuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet, joiden avulla maakuntaohjelma toteutuu. Suunnitelmassa arvioidaan myös, kuinka paljon rahaa maakuntaohjelman toteutus kunakin vuonna tarvitsee. Viimeisimpään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan ja sen rahoitussuunnitelmaan voi tutustua oheisista linkeistä:

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jyrki Kuva

Kehittämispäällikkö

040 757 6698

jyrki.kuva(at)esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.