Suoraan sisältöön

Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen

Hanke toteutetaan Maakuntahallituksen myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla ajalla 1.10.2019-31.12.2020. Hankkeessa toimii 50% työajalla osallisuuskoordinaattori 7.1.-31.12.2020.

Hankkeen tavoitteina on

 • saada järjestöneuvottelukunnasta aidosti järjestöjen ääntä esiin tuova yhteistyöelin. 
 • lisätä vuoropuhelua ja kumppanuutta julkisen sektorin ja kansalaistoiminnan välillä.
 • hyvinvoinnin ja elinvoiman lisääntyminen alueella. 
 • toimintasäännöstä ja sen myötä toiminnasta on kehittämistoiminnan mahdollistava muoto jo heti toiminnan alkuvaiheessa.
 • luoda järjestöneuvottelukunnan toiminnasta pilotoinnin aikana selkeä kokonaisuus ja ymmärrettävä osallisuusrakenne.
 • käynnistää järjestöstrategian jalkauttaminen ja suunnitella järjestöneuvottelukunnan toimintaa strategian tahtotilan pohjalta.
 • lisätä järjestöjen välistä yhteistyötä ja laajempaa ymmärrystä heterogeenisestä järjestökentästä. 
 • käynnistää järjestöneuvottelukunnan toiminta ensimmäisellä kaudella 2019-2020.
 • kirkastaa ja kytkeä toiminnan tavoitteet maakunnan keskeisiin strategisiin tavoitteisiin.
 • varmistaa, että järjestöneuvottelukunnan toimintatavoista pilottikauden jälkeen on sovittu.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

 • Maakuntien välisessä yhteistyössä järjestetään koulutusta järjestöneuvottelukunnan jäsenille sekä järjestöjen kanssa aktiivisesti toimiville tahoille.
 • ltäsuomalaista yhteistyöverkostoa rakennetaan neuvottelukuntien ja muiden vastaavien toimielimien kanssa.
 • Hyvien käytäntöjen levittämistä tehdään myös valtakunnallisella tasolla.
 • Kehitetään järjestöneuvottelukunnan viestintää yhdessä viestintäryhmän kanssa.
 • Toiminnan pilotoinnin aikana tuotetaan materiaalia sekä kootaan järjestöjen yhteystiedot tulevan toiminnan tueksi.
 • Suunnitellaan ja järjestetään maakunnallinen järjestöfoorumi.
 • Maakunnan kehittämistyössä järjestöneuvottelukunta osallistuu maakuntastrategiatyöhön.
 • Järjestöneuvottelukunnan ja muiden osallisuusrakententeiden yhteistyötä vahvistetaan mm. maakunnallisen osallisuustyön yhteydessä.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Emmi-Elina Fjällström

Osallisuuskoordinaattori

040 825 4656

emmi-elina.fjallstrom(at)esavo.fi

Emmi vie eteenpäin Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeessa 2020 maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan toimintaa. Emmi etsii myös E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten kanssa välineitä yhteiskunnallisten kysymysten tarkasteluun ja vaikuttamiseen.