Suoraan sisältöön

Osaaminen ja innovaatiot

Maakunnan menestyksen ja kestävän kasvun merkittävä osatekijä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. TKI-toiminnan tavoitteena on kaupallistaa maakunnan osaamispohjaisia toimialoja sekä aktivoida ja kehittää uusia ja kasvavia erikoistumissuuntia.

Kehittämistyön lähtökohtana on alueen elinkeino- ja työelämän tarpeista nouseva soveltava tutkimus, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeino- ja työelämän, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen, yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Maakuntaliitto edistää maakunnan vahvuuksiin, pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen ja älykkään erikoistumiseen pohjautuvia toimenpiteitä ja on mukana kehittämissä väestön ammatillisten osaamisympäristöä.

Teollisuuden suojavarusteihin pukeutunut työntekijä ohjaa puunjalostuksen tuotantoprosessia tietoteknisellä ohjauslaitteella.
Tuotannonohjausjärjestelmiä kehitetään häiriöttömän tuotannon aikaansaamiseksi.

Etelä-Savon älykäs erikoistuminen pohjautuu maakunnan luontaisiin vahvuuksiin, metsään, veteen ja ruokaan.

Erikoistumisen kärjet ovat:

 • metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit 
 • puhtaan veden teknologiat ja konseptit
 • ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus 

Kaikkiin kolmeen kärkeen linkittyy digitaalisuus sekä palveluinnovaatiot. Älykkään erikoistumisen strategian painopisteet ohjaavat muun muassa EU:n rakennerahastorahojen ja muiden kehittämisrahojen käyttöä.

Tutustu Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia-asiakirjaan (pdf).

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat edistävät elinkeinoja, kasvua ja työllisyyttä yhteisvoimin

Etelä- Savon maakunta toimii yritysten älykkään erikoistumisen, innovaatiotoimintaympäristön ja klustereiden kehittämisessä strategisessa yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen (IP-) maakuntien kanssa.

IP-maakuntia ovat: 

 • Etelä-Savo
 • Pohjois-Savo
 • Pohjois-Karjala
 • Kainuu
 • Keski-Pohjanmaa
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Lappi

Tutustu IP-maakuntien älykkääseen yhteistyöhön

Maakuntaliitto tukee osaamista ja innovaatiotoimintaa hankerahoituksella

Etelä-Savon maakuntaliitto rahoittaa osaamista ja innovaatiotoimintaa tukevia hankkeita Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Esimerkkihankkeita: 

 • Tekoälyä hyödyntävät teollisen internetin ratkaisut puunjalostusteollisuudessa
 • Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua
 • Pakkaskonsentrointilaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin sekä ympäristösovelluksiin
 • Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon
 • Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Tomi Heimonen

Elinkeinopäällikkö (työvapaalla 1.8. alkaen)

050 522 8587

tomi.heimonen(at)esavo.fi

Tomi toimii maakuntaliitolla elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden (Venäjä, NSPA) edistämisen ja hankkeiden valmistelutehtävissä. Lisäksi Tomi koordinoi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista maakuntaliitolla.

Anne Kokkonen

Kehittämispäällikkö

044 770 0512

anne.kokkonen(at)esavo.fi

Anne hoitaa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää.

Riikka Tanskanen

Vs. Elinkeinopäällikkö

040 549 1681

riikka.tanskanen(at)esavo.fi

Riikka toimii maakuntaliitolla elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden (Venäjä, NSPA) edistämisen ja hankkeiden valmistelutehtävissä.