Suoraan sisältöön

Liikennejärjestelmä

Toimiva liikennejärjestelmä ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita liikenteen kehittämisessä. 

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

  • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
  • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
  • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
  • liikennevälineistä
  • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja -työ on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Etelä-Savossa tehtävää liikennejärjestelmätyötä ja liikenteen edunvalvontaa ohjaa maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa on esitetty maakunnan tahtotila ja tarpeet liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 22.03.2021. Suunnitelmaan pääseen tutustumaan tästä linkistä: Etelä-Savon liikennejärjestelmän kehittäminen.

Etelä-Savossa on vuodesta 2010 lähtien tehty seudullista liikennejärjestelmätyötä eri toimijoiden laajana yhteistyönä (Lisätietoa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla.). Liikennejärjestelmätyön seudut ovat Mikkelin seutu, Keski-Savo ja Savonlinnan seutu. Ylimaakunnallisesti Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat laatineet 2010-luvulla kahdesti Itä-Suomen liikennestrategian ja ovat vuoroittan järjestäneet 10 vuoden ajan vuosittain Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Vuoden 2020 liikennejärjestelmäpäivien esitykset löytyvät täältä

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Marko Tanttu

Yhteyspäällikkö

044 770 0488

marko.tanttu(at)esavo.fi

Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.