Suoraan sisältöön

Rakennerahastot

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano on käynnistynyt Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta on alkanut.

Ensimmäinen EAKR-haku maakuntaliitossa toimintalinjojen 1 ja 2 osalta on avautunut 13.5.2022.
17.5.2022 aukesi lisäksi kestävän kaupunkikehittämisen haku. Katso lisää täältä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja vähävaraisille suunnatun aineellisen avun osalta toimeenpano käynnistyy vuonna 2022.

EU-ohjelmakauden 2014-2020 loppukauden haku:

Tällä hetkellä emme ota käsittelyyn uusia hankehakemuksia. Tämänhetkisen tiedon mukaan ohjelmakauden 2014-2020 hankkeita voi toteuttaa 31.12.2023 asti.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytämme hankehakemuksessa perusteltua aluekehitysvaikuttavuutta, joka vahvistaa maakunnan elinvoimaa. Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti kehityshaaste tai ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

EAKR-hankkeiden tukiprosentti on korkeintaan 80 %.

Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.

Valintakriteerit

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään. Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

Hakijan opas

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Lisätietoja ohjelmakaudesta 2021-27 löydät täältä.

Lisätietoja ohjelmakaudesta 2014-2020 löydät täältä.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.