Suoraan sisältöön

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma 2021-2027

Uusi rakennerahasto-ohjelmakausi käynnistyy syksyllä 2021. Ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja vähävaraisille suunnatun aineellisen avun osalta toimeenpano käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella.

Uusi rakennerahasto-ohjelma sisältää kolme rahastoa, jotka ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) rahoittaa seuraavia kokonaisuuksia:

  1. Kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa
  2. Vihreämpi Eurooppa
  3. Yhteenliitetympi Eurooppa

Keskeisiä rahoitettavia sisältöjä ovat tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien kehittäminen, digitalisaation edistäminen, pk -yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen, energiatehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kiertotalous sekä saavutettavuuden edistäminen.

Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR) rahoittaa seuraavia kokonaisuuksia:

  1. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
  2. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
  3. Aineellista puutetta torjuva Suomi

Teemoissa edistetään työnhakijoiden työllistymistä sekä kehitetään työllistymistä tukevia palveluja, tuetaan jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja, kehitetään työelämää ja osaamista työmarkkinoiden tarpeita ennakoiden, rakennetaan turvaverkkoja nuorten tulevaisuutta varten sekä tarjotaan aineellista apua vähävaraisille.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF):

JTF on uusi rakennerahasto, ja sillä tuetaan Suomessa toimia, joilla lievennetään turvetuotannon merkittävän vähenemisen tai loppumisen negatiivisia sosioekonomisia tai ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF voi myös tukea vähähiilisyyttä edistäviä toimia, jos ne auttavat edellä mainittujen haittavaikutusten lieventämisessä.

Hakemukset tullaan jättämään uuteen Eura 2021 -järjestelmään, joka julkaistaan syksyllä 2021.

Lisätietoa Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmasta: https://www.rakennerahastot.fi/ohjelmakausi2021_2027

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020

Maakuntaliitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeita Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta. Loppuohjelmakauden jatkuva haku on EAKR-rahoituksen osalta suljettu. Myös ohjelmakauden REACT-EU -lisärahoitukseen liittyvä haku on päättynyt. 

Ohjelmakauden 2014-2020 hakemukset käsitellään Eura 2014 -järjestelmässä..

Lisätietoa ohjelmakaudesta 2014-2020 saat rakennerahastojen verkkopalvelusta, joka on tarkoitettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille. Sivustolta löytyy oma osio Etelä-Savon rahoituksesta, mm. hakuajoista ja -menettelyistä.