Suoraan sisältöön

Rakennerahastot

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano on käynnistynyt Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta on alkanut.
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja vähävaraisille suunnatun aineellisen avun osalta toimeenpano käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella.

EU-ohjelmakauden 2014-2020 loppukauden haku
 

Jatkuva haku 3.1.2022 alkaen

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoitushakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2014-järjestelmään jatkuvasti. Hakemuksia otetaan käsittelyyn viikoittain ja päätöskäsittely etenee maakunnan yhteistyöryhmän kerran kuukaudessa pidettävien sihteeristön kokousten rytmissä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan ohjelmakauden 2014-2020 hankkeita voi toteuttaa 31.12.2023 asti.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytämme hankehakemuksessa perusteltua aluekehitysvaikuttavuutta, joka vahvistaa maakunnan elinvoimaa. Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti kehityshaaste tai ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

EAKR-hankkeiden tukiprosentti on korkeintaan 80 %.

Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.

Etelä-Savon maakuntaliitolla haettavissa:

Toimintalinjalla 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

- jäljellä noin 2,3 miljoonaa euroa

Toimintalinjalla 8 REACT EU (EAKR)

-jäljellä noin 300 000 euroa
 
-REACT-EU on lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelmaan. Rahoituksella tuetaan COVID-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista ja pohjustetaan talouden vihreää, digitaalista ja palautumiskykyä tukevaa elpymistä.
Hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin:

• Metsä, ruoka, vesi – klustereiden kokoaminen ja vahvistaminen

• Matkailun saavutettavuus

• Osaavan työvoiman saatavuus ja koulutuksen vetovoiman lisääminen edistämällä jatkuvaa oppimista

• Kaupunkikehittäminen toiminnallisuutta ja osallisuutta vahvistamalla

• Aktivoidaan yritysten kansainvälistymistä

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian mukaisia hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan kehittämisen kärkiin VESI – METSÄ – RUOKA liittyviä arvoketjuja, yritysten toimintaedellytyksiä ja ihmisten hyvinvointia.

Lisätietoja: REACT-EU - Rakennerahasto (rakennerahastot.fi)

Valintakriteerit

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään. Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

Hakijan opas

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Lisätietoja ohjelmakaudesta 2021-27 löydät täältä.

Lisätietoja ohjelmakaudesta 2014-2020 löydät täältä.