Suoraan sisältöön

Viraston henkilökunta

Maakuntajohtaja

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Kehittämisyksikkö

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius(at)esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Anne Kokkonen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys, koulutus ja TKI

044 770 0512

anne.kokkonen(at)esavo.fi

Anne hoitaa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää.

Anne hoitaa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää.

Hanna Kautiainen

Ennakointiasiantuntija (perhevapaalla)

044 770 0519

hanna.kautiainen(at)esavo.fi

Hannan tehtävänä on Etelä-Savon aluekehityksen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Hannan tehtävänä on Etelä-Savon aluekehityksen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jyrki Kuva

Kehittämispäällikkö, alueellinen kehittäminen, ohjelmatyö, maa- ja metsätalous sekä elintarvikeasiat (vuorotteluvapaalla)

040 757 6698

jyrki.kuva(at)esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Anne Perälä

Va. Kehittämispäällikkö

040 664 0821

anne.perala@esavo.fi

Annen vastuulla ovat maaseutuun sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät kehittämisasiat.

Annen vastuulla ovat maaseutuun sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät kehittämisasiat.

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys ja hyvinvointi

044 770 0591

eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista, osallisuudesta sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista, osallisuudesta sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Jonna Juhola

Osallisuuskoordinaattori

040 655 9793

jonna.juhola(at)esavo.fi

Jonna vahvistaa E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeessa nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin Etelä-Savon maakunnassa ja maailmassa.

Jonna vahvistaa E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeessa nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin Etelä-Savon maakunnassa ja maailmassa.

Sanna Poutamo

Ympäristöpäällikkö

040 724 9618

sanna.poutamo(at)esavo.fi

Sanna hoitaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyviä kehittämis- ja maakuntakaavoitustehtäviä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeri.

Sanna hoitaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyviä kehittämis- ja maakuntakaavoitustehtäviä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeri.

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö

040 628 2788

jenni.oksanen(at)esavo.fi

Jenni vastaa maakuntakaavan laatimisprosessista ja on kuntakaavoituksen ohjaamisen ja maakuntakaavan toteutumisen seurannan valmistelija. Jenni osallistuu omalla vastuualuueellaan maakuntaliiton hanketoimintaan ja vastaa maakuntaliiton paikkatietopalvelun ja maakuntakaavan ennakointi- ja seurantajärjestelmän kehittämisestä.

Jenni vastaa maakuntakaavan laatimisprosessista ja on kuntakaavoituksen ohjaamisen ja maakuntakaavan toteutumisen seurannan valmistelija. Jenni osallistuu omalla vastuualuueellaan maakuntaliiton hanketoimintaan ja vastaa maakuntaliiton paikkatietopalvelun ja maakuntakaavan ennakointi- ja seurantajärjestelmän kehittämisestä.

Marcus Nykopp

Ilmastokoordinaattori

040 652 3794

marcus.nykopp@esavo.fi

Marcus vastaa Etelä-Savon kuntien ilmastotyön tukemisesta, kehittämisestä, seurannasta ja rahoitusneuvonnasta. Tehtäviin kuuluu myös nuorten osallistaminen ilmastotyöhön sekä sidosryhmäyhteistyö kuntien ja maakunnan toimijoiden kanssa.

Marcus vastaa Etelä-Savon kuntien ilmastotyön tukemisesta, kehittämisestä, seurannasta ja rahoitusneuvonnasta. Tehtäviin kuuluu myös nuorten osallistaminen ilmastotyöhön sekä sidosryhmäyhteistyö kuntien ja maakunnan toimijoiden kanssa.

Päivi Rahikainen

Paikkatietoasiantuntija

040 658 5723

paivi.rahikainen@esavo.fi

Päivi vastaa maakuntaliiton paikkatietoaineistojen laatimisesta, ylläpidosta ja seurannasta. Hänen vastuullaan on myös tietopalvelu paikkatietoaineistojen osalta.

Päivi vastaa maakuntaliiton paikkatietoaineistojen laatimisesta, ylläpidosta ja seurannasta. Hänen vastuullaan on myös tietopalvelu paikkatietoaineistojen osalta.

Taru Tähti

Kulttuurikoordinaattori

040 665 7230

taru.tahti(at)esavo.fi

Taru vahvistaa maakunnassamme kulttuuritoimijoiden uudenlaista yhteistyötä ja kehittää kulttuuritoimijoille yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Taru työskentelee AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hankkeessa.

Taru vahvistaa maakunnassamme kulttuuritoimijoiden uudenlaista yhteistyötä ja kehittää kulttuuritoimijoille yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Taru työskentelee AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hankkeessa.

Miro Junnola

Korkeakouluharjoittelija

040 549 8673

miro.junnola@esavo.fi

Miron tehtäviin kuuluu mm. maakuntaliiton tilastointi- ja ennakointiaineistojen päivitystä sekä viestinnän tehtäviä.

Miron tehtäviin kuuluu mm. maakuntaliiton tilastointi- ja ennakointiaineistojen päivitystä sekä viestinnän tehtäviä.

Antti Rajala

Projektipäällikkö

040 610 8205

antti.rajala@esavo.fi

Antti toimii projektipäällikkönä Punos - osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa.

Antti toimii projektipäällikkönä Punos - osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa.

Kaisa Voutila

Projektipäällikkö

040 689 6902

kaisa.voutila@esavo.fi

Kaisa toimii projektipäällikkönä Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hankkeessa.

Kaisa toimii projektipäällikkönä Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hankkeessa.

Tuula Kokkonen

Elinkeinopäällikkö

040 678 5415

tuula.kokkonen(at)esavo.fi

Tuulan tehtäviin kuuluu maakunnan elinkeinoelämän edistäminen maakuntastrategian ja maakuntaohjelman mukaisesti. Tuulan vastuulla ovat myös elinkeinotoimintaan liittyvät yhteistyö- ja edunvalvonta-asiat maakunnassa ja kansainvälisesti sekä EU-hankerahoitukseen liittyvät tehtävät.

Tuulan tehtäviin kuuluu maakunnan elinkeinoelämän edistäminen maakuntastrategian ja maakuntaohjelman mukaisesti. Tuulan vastuulla ovat myös elinkeinotoimintaan liittyvät yhteistyö- ja edunvalvonta-asiat maakunnassa ja kansainvälisesti sekä EU-hankerahoitukseen liittyvät tehtävät.

Sari Kaasinen

Hankejohtaja, European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023

040 636 1469

sari.kaasinen@esavo.fi
Anu-Anette Varho

Hankeasiantuntija, European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023

040 673 7507

anu-anette.varho@esavo.fi

Hallintopalveluyksikkö

Janne Nulpponen

Hallintojohtaja

040 061 8489

janne.nulpponen(at)esavo.fi

Janne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.

Janne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.

Jaana Virtaniemi

Johdon sihteeri

044 770 0584

jaana.virtaniemi(at)esavo.fi

Jaana hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Jaana hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Heidi Miettinen

Viestintäpäällikkö

040 624 0624

heidi.miettinen(at)esavo.fi

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä ja koordinoi maakuntaliiton viestintää ja tiedotusta. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä ja koordinoi maakuntaliiton viestintää ja tiedotusta. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Jutta Kiiskinen

Talouspäällikkö

044 770 0572

jutta.kiiskinen(at)esavo.fi

Jutta vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Jutta vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Tuomo Laakso

Tietojärjestelmäpäällikkö

044 284 1042

tuomo.laakso(at)esavo.fi

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Tiina Saarelainen

Henkilöstöasiantuntija

044 770 0490

tiina.saarelainen(at)esavo.fi

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina on tarkastuslautakunnan sihteeri.

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina on tarkastuslautakunnan sihteeri.

Marjo Leikas

Maksatusasiantuntija

040 484 6680

marjo.leikas(at)esavo.fi

Marjo hoitaa EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjo hoitaa EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjut Laitinen

Maksatusasiantuntija

044 770 0576

marjut.laitinen(at)esavo.fi

Marjut hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjut hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marja-Liisa Kontinen

Maksatusasiantuntija

040 629 9054

marja-liisa.kontinen(a)esavo.fi

Marja-Liisa hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marja-Liisa hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Helena Räisänen

TYP-johtaja

040 620 2129

helena.raisanen(at)esavo.fi

Helena johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Helena johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Tanja Valanta

Hallintosihteeri

044 770 0580

tanja.valanta(at)esavo.fi

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Kirsi Kovanen

Virastoemäntä

044 770 0575

kirsi.kovanen(at)esavo.fi

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina. Kirsi avustaa henkilöstöä toimistotehtävissä.

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina. Kirsi avustaa henkilöstöä toimistotehtävissä.

Tiina Lonkainen

Tiedonhallinnan asiantuntija

040 654 1722

tiina.lonkainen(at)esavo.fi

Tiina vastaa maakuntaliiton tiedonhallintamallin laatimisesta seka tiedonohjaussuunnitelman päivittämisestä.

Tiina vastaa maakuntaliiton tiedonhallintamallin laatimisesta seka tiedonohjaussuunnitelman päivittämisestä.

EUROPE DIRECT

Europe Direct vastaa EU-aiheisiin kysymyksiin.

040 624 0624

europe.direct@esavo.fi