Suoraan sisältöön

Viraston henkilökunta

Maakuntajohtaja

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Kehittämisyksikkö

Tomi Heimonen

Elinkeinopäällikkö (työvapaalla 1.8. alkaen)

050 522 8587

tomi.heimonen(at)esavo.fi

Tomi toimii maakuntaliitolla elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden (Venäjä, NSPA) edistämisen ja hankkeiden valmistelutehtävissä. Lisäksi Tomi koordinoi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista maakuntaliitolla.

Tomi toimii maakuntaliitolla elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden (Venäjä, NSPA) edistämisen ja hankkeiden valmistelutehtävissä. Lisäksi Tomi koordinoi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista maakuntaliitolla.

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Anne Kokkonen

Kehittämispäällikkö

044 770 0512

anne.kokkonen(at)esavo.fi

Anne hoitaa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää.

Anne hoitaa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää.

Hanna Kautiainen

Ennakointiasiantuntija (perhevapaalla)

044 770 0519

hanna.kautiainen(at)esavo.fi

Hanna työskentelee ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hänen tehtävänsä on alueen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Hanna työskentelee ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hänen tehtävänsä on alueen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jyrki Kuva

Kehittämispäällikkö

040 757 6698

jyrki.kuva(at)esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Antti Rajala

Ennakointiasiantuntija

040 610 8205

antti.rajala(at)esavo.fi

Antti työskentelee ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hänen tehtävänsä on alueen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Antti työskentelee ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hänen tehtävänsä on alueen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö

044 770 0591

eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista, osallisuudesta sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista, osallisuudesta sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Terhi Venäläinen

Osallisuuskoordinaattori

040 655 9793

terhi.venalainen(at)esavo.fi

Terhi vahvistaa E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin Etelä-Savon maakunnassa ja maailmassa.

Terhi vahvistaa E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin Etelä-Savon maakunnassa ja maailmassa.

Emmi-Elina Fjällström

Osallisuuskoordinaattori

040 825 4656

emmi-elina.fjallstrom(at)esavo.fi

Emmi vie eteenpäin Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeessa 2020 maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan toimintaa. Emmi etsii myös E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten kanssa välineitä yhteiskunnallisten kysymysten tarkasteluun ja vaikuttamiseen.

Emmi vie eteenpäin Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeessa 2020 maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan toimintaa. Emmi etsii myös E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten kanssa välineitä yhteiskunnallisten kysymysten tarkasteluun ja vaikuttamiseen.

Sanna Poutamo

Ympäristöpäällikkö

040 724 9618

sanna.poutamo(at)esavo.fi

Sanna hoitaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyviä kehittämis- ja maakuntakaavoitustehtäviä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeeri.

Sanna hoitaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyviä kehittämis- ja maakuntakaavoitustehtäviä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeeri.

Marko Tanttu

Yhteyspäällikkö

044 770 0488

marko.tanttu(at)esavo.fi

Marko koordinoi maakuntaohjelman toteuttamiseen liittyvää edunvalvontaa. Lisäksi Marko vastaa maakunnan fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittämisestä ja liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta.

Marko koordinoi maakuntaohjelman toteuttamiseen liittyvää edunvalvontaa. Lisäksi Marko vastaa maakunnan fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittämisestä ja liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta.

Soile Laitinen

Rahoituskoordinaattori

040 682 2205

soile.laitinen@esavo.fi

Rahoituskoordinaattorin tehtävään kuuluvat EU:n rakennerahastotoimintaan liittyvät rahoitus- ja asiantuntijatehtävät sekä REACT-EU-välineen hallinnointiin ja seurantaan liittyvät toimeenpanotehtävät. Lisäksi työhöni kuuluu alkavan EU:n ohjelmakauden 2021-2027 käynnistämiseen liittyviä tehtäviä, kuten sujuvan hankehallinnointikäytäntöjen valmistelua, hankkeiden seurantajärjestelmän suunnittelua ja viestintätehtäviä.

Rahoituskoordinaattorin tehtävään kuuluvat EU:n rakennerahastotoimintaan liittyvät rahoitus- ja asiantuntijatehtävät sekä REACT-EU-välineen hallinnointiin ja seurantaan liittyvät toimeenpanotehtävät. Lisäksi työhöni kuuluu alkavan EU:n ohjelmakauden 2021-2027 käynnistämiseen liittyviä tehtäviä, kuten sujuvan hankehallinnointikäytäntöjen valmistelua, hankkeiden seurantajärjestelmän suunnittelua ja viestintätehtäviä.

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö

040 628 2788

jenni.oksanen(at)esavo.fi

Jenni vastaa maakuntakaavan laatimisprosessista ja on kuntakaavoituksen ohjaamisen ja maakuntakaavan toteutumisen seurannan valmistelija. Jenni osallistuu omalla vastuualuueellaan maakuntaliiton hanketoimintaan ja vastaa maakuntaliiton paikkatietopalvelun ja maakuntakaavan ennakointi- ja seurantajärjestelmän kehittämisestä.

Jenni vastaa maakuntakaavan laatimisprosessista ja on kuntakaavoituksen ohjaamisen ja maakuntakaavan toteutumisen seurannan valmistelija. Jenni osallistuu omalla vastuualuueellaan maakuntaliiton hanketoimintaan ja vastaa maakuntaliiton paikkatietopalvelun ja maakuntakaavan ennakointi- ja seurantajärjestelmän kehittämisestä.

Taru Tähti

Kulttuurikoordinaattori

040 665 7230

taru.tahti(at)esavo.fi

Taru vahvistaa maakunnassamme kulttuuritoimijoiden uudenlaista yhteistyötä ja kehittää kulttuuritoimijoille yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Taru työskentelee AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hankkeessa.

Taru vahvistaa maakunnassamme kulttuuritoimijoiden uudenlaista yhteistyötä ja kehittää kulttuuritoimijoille yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Taru työskentelee AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hankkeessa.

Heli Gynther

Kehittämispäällikkö (matkailu ja kulttuuri)

040 773 7285

heli.gynther(at)esavo.fi

Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät.

Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät.

Riikka Tanskanen

Vs. Elinkeinopäällikkö

040 549 1681

riikka.tanskanen(at)esavo.fi

Riikka toimii maakuntaliitolla elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden (Venäjä, NSPA) edistämisen ja hankkeiden valmistelutehtävissä.

Riikka toimii maakuntaliitolla elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden (Venäjä, NSPA) edistämisen ja hankkeiden valmistelutehtävissä.

Petri Honkanen

Projektipäällikkö

040 595 8159

petri.honkanen@esavo.fi

Petri toimii projektipäällikkönä Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication -hankkeessa.

Petri toimii projektipäällikkönä Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication -hankkeessa.

Mari Liimatainen

Maakuntataiteilija

040 652 2171

mari.liimatainen@esavo.fi

Mari työskentelee maakuntataiteilijana AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa.

Mari työskentelee maakuntataiteilijana AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa.

Sirkka Kosonen

Maakuntataiteilija

040 652 3793

sirkka.kosonen@esavo.fi

Sirkka työskentelee maakuntataiteilijana AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa.

Sirkka työskentelee maakuntataiteilijana AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa.

Hallintopalveluyksikkö

Janne Nulpponen

Hallintojohtaja

040 061 8489

janne.nulpponen(at)esavo.fi

Janne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.

Janne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.

Heidi Miettinen

Viestintäpäällikkö

040 624 0624

heidi.miettinen(at)esavo.fi

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä ja koordinoi maakuntaliiton viestintää ja tiedotusta. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä ja koordinoi maakuntaliiton viestintää ja tiedotusta. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Jaana Virtaniemi

Johdon sihteeri

044 770 0584

jaana.virtaniemi(at)esavo.fi

Jaana hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Jaana hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Jutta Kiiskinen

Talouspäällikkö

044 770 0572

jutta.kiiskinen(at)esavo.fi

Jutta vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Jutta vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Tuomo Laakso

Tietojärjestelmäpäällikkö

044 284 1042

tuomo.laakso(at)esavo.fi

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Tiina Saarelainen

Henkilöstöasiantuntija

044 770 0490

tiina.saarelainen(at)esavo.fi

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina on tarkastuslautakunnan sihteeri.

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina on tarkastuslautakunnan sihteeri.

Marjo Leikas

Maksatusasiantuntija

040 484 6680

marjo.leikas(at)esavo.fi

Marjo hoitaa EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjo hoitaa EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjut Laitinen

Maksatusasiantuntija

044 770 0576

marjut.laitinen(at)esavo.fi

Marjut hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjut hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marja-Liisa Kontinen

Maksatusasiantuntija

040 629 9054

marja-liisa.kontinen(a)esavo.fi

Marja-Liisa hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marja-Liisa hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Helena Räisänen

TYP-johtaja

040 620 2129

helena.raisanen(at)esavo.fi

Helena johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Helena johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Tanja Valanta

Hallintosihteeri

044 770 0580

tanja.valanta(at)esavo.fi

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Kirsi Kovanen

Virastoemäntä

044 770 0575

kirsi.kovanen(at)esavo.fi

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina. Kirsi avustaa henkilöstöä toimistotehtävissä.

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina. Kirsi avustaa henkilöstöä toimistotehtävissä.

Tiina Lonkainen

Tiedonhallinnan asiantuntija

040 654 1722

tiina.lonkainen(at)esavo.fi

Tiina vastaa maakuntaliiton tiedonhallintamallin laatimisesta seka tiedonohjaussuunnitelman päivittämisestä.

Tiina vastaa maakuntaliiton tiedonhallintamallin laatimisesta seka tiedonohjaussuunnitelman päivittämisestä.

Arja Keinänen

Hankevarmentaja

040 660 6885

arja.keinanen@esavo.fi

Arja valmistelee hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Arja valmistelee hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

EUROPE DIRECT

Europe Direct vastaa EU-aiheisiin kysymyksiin.

040 624 0624

europe.direct@esavo.fi