Suoraan sisältöön

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelma 2014-2020

Maakuntaliitto osallistuu Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC -ohjelman toimeenpanoon. Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Etelä-Karjalan liitto. Ohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2014–2020 on yhteensä 72 miljoonaa euroa, josta puolet on EU-rahoitusta ja toinen puoli Suomen ja Venäjän rahoitusosuutta.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.