Suoraan sisältöön

Osallisuus Etelä-Savossa

Tällä sivulla on tietoa osallisuudesta Etelä-Savossa.

Osallisuus on aluekehityksen voimavara.

Asukkaiden aktiivisuus luo myönteistä ilmapiiriä ja lisää alueen elinvoimaa. Osallisuus luo tasa-arvoa, eheyttä, myönteistä ilmapiiriä ja saa asukkaat mukaan maakunnan ja alueiden kehittämiseen. Osallisuuden avulla kansalaisten ja yhteisöjen asiantuntemus ja resurssit saadaan käyttöön. Asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat usein äänensä parhaiten kuuluviin erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kautta.

Osallisuusohjelma toimii osallisuuden työkaluna.

Lataa tästä Vaikuta – Asukkaiden osallisuus Etelä-Savon voimavarana- osallisuusohjelma. Ohjelma on syntynyt laajapohjaisen toimijaverkoston yhteisen ideoinnin ja suunnittelun pohjalta. Verkostosta on koottu osallisuuspöytä, joka vastaa osallisuusohjelman seurannasta sekä ohjaa ja tukee Etelä-Savon osallisuusohjelman toimeenpanoa. Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa osallisuuspöydän toimintaedellytyksistä ja kokoon kutsumisesta.

Osallisuuden sivustoa rakennetaan osallisuusohjelman teemojen mukaisesti.

Sivustoa rakennetaan parhaillaan, ja otamme mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta ja kommentteja siihen, miten sivusto voisi palvella eri toimijoita paremmin. Lähetä palautetta osallisuussivustolle tästä.

Visio. Etelä Savo on aktiivisten asukkaiden maakunta, jossa ihmiset välittävät toisistaan. Kaikilla on kokemus mukana olemisesta, mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen.

Etelä-Savon osallisuusohjelma julkaistiin Vaikuta-seminaarissa
Etelä-Savon osallisuusohjelma julkaistiin Vaikuta-seminaarissa

07.02.2020

Etelä-Savon maakunnan tuoreen osallisuusohjelman tavoitteena on ottaa maakunnan asukkaat mukaan maakunnan kehittämisen voimavaraksi ja saada maakunnan asukkaiden äänet kuuluville. Osallisuus tarkoittaa ohjelmassa kansalaisten ja julkishallinnon välistä suhdetta. Ohjelman visio on, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa maakunnan asioihin.