Suoraan sisältöön

Hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on maakuntaliiton keskeinen tehtävä.  Maakuntaliiton tavoitteena on, että Saimaa ja Etelä-Savo tunnetaan asukkaiden ja vapaa-ajanviettäjien hyvinvoinnin huippualueena sekä yhteisöllisyyden ja paikallislähtöisen hyvinvoinnin kehittämisen kokeilu- ja mallialueena, myös kansainvälisesti.

Hyvinvointia edistetään ennakoivasti vahvistamalla ihmisten aktiivista osallistumista ja toimijuutta sekä sujuvoittamalla ihmisten arkea. Hyvinvointi Etelä-Savossa nähdään turvallisena elinympäristönä ja hyvänä elämänlaatuna, jossa on saatavilla monipuolisia palveluita. Etelä-Savossa tehdään hyvinvointialan kehittämistyötä kumppanuuspöytäperiaatteella yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa.