Päätöksenteko ja -tekijät


Maakuntaliitossa avoinna olevat tehtävät

Avoimet työpaikat näkyvät alla. Mikäli haluat, voit myös jättää avoimen työpaikkahakemuksen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)esavo.fi.

Etelä-Karjalan liitto hakee projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen.
Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilistä liikennettä kehittämällä Saimaan kanavan ja syväväylän vesiliikenteen kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Hankkeessa lisätään alueen teollisuusyritysten sekä logistiikka-alan toimijoiden ja maakuntien sekä kuntien keskinäistä yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää myös hyvää yhteistyötä Suomen ja Venäjän satamatoimijoiden sekä liikenneviranomaisten kanssa.

Projektipäällikkö

Projektipäällikön tehtävä edellyttää monipuolisia vesiliikenteen ja logistiikan taitoja sekä hyvää yhteistyökykyä ja valmiuksia verkottua alan toimijoiden kanssa. Työ vaatii asiantuntemusta ja kokemusta rahti- ja muun vesiliikenteen kehittämisen mahdollisuuksista Saimaan syväväylällä.


Kansainvälisen vesiliikenteen kokemus katsotaan eduksi. Valittavalla henkilöllä tulee lisäksi olla näyttöä useamman vuoden soveltuvasta työkokemuksesta liikennepolitiikan ja logistiikan sekä siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämishankkeista.
Tehtävän kelpoisuusehtoina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, suomen ja englannin kielen hyvä suullinen sekä kirjallinen taito sekä hyvät esiintymistaidot. Venäjän kielen taito katsotaan eduksi.

Työsuhteen kesto ja palkkaus

Työ alkaa 1.8.2019. Hanke päättyy 31.12.2020. Rekrytoinnissa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.


Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkka on 3 895,18 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjautuvaa harkinnanvaraista lisää. Projektihenkilöstön työnantaja on Etelä-Karjalan liitto. Projektipäällikkö sijoittuu Lappeenrantaan.


Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi. Hakuaikaa on jatkettu työsuhteen muutosten vuoksi 31.5.2019 kello 16 saakka.

Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjata: ”Projektipäällikkö Saimaan vesiliikennehankkeeseen”.

Tätä rekrytointia koskevat päätökset annetaan tiedoksi sähköisenä viestinä, mikäli hakija ei sitä kiellä.

Lisätietoja:
Etelä-Karjalan liiton liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, puh: +358 40 681 7163 ja
maakuntajohtaja Matti Viialainen (projektipäällikkö), puh.+358 44 770 0515 sekä palvelussuhteen ehtojen osalta vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Jouko Kervinen, puh. +358 50 339 0998.

Etelä-Karjalan liitto hakee hankesuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilistä liikennettä kehittämällä Saimaan kanavan ja syväväylän vesiliikenteen kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Hankkeessa lisätään alueen teollisuusyritysten sekä logistiikka-alan toimijoiden ja maakuntien sekä kuntien keskinäistä yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää myös hyvää yhteistyötä Suomen ja Venäjän satamatoimijoiden sekä liikenneviranomaisten kanssa.

Hankesuunnittelija

Hankesuunnittelijan tehtävänä ovat hankkeeseen liittyvät avustavat ja koordinointitehtävät. Tehtävässä menestyminen edellyttää joustavaa ja täsmällistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, järjestelykykyjä ja oma-aloitteisuutta. Kokemus projektien toteuttamisesta ja julkishallinnosta lasketaan eduksi.
Tehtävän kelpoisuusehtoina ovat soveltuva korkeakoulututkinto ja englannin ja suomen kielen hyvä suullinen sekä kirjallinen taito. Venäjän kielen taito katsotaan eduksi.

Työsuhteen kesto ja palkkaus

Työ alkaa 1.8.2019. Hanke päättyy 31.12.2020. Rekrytoinnissa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Hankesuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka on 2 909,37 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjautuvaa harkinnanvaraista lisää. Projektihenkilöstön työnantaja on Etelä-Karjalan liitto. Projektipäällikkö sijoittuu Lappeenrantaan ja hankesuunnittelija Joensuuhun.

Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi. Hakuaikaa on jatkettu työsuhteen muutosten vuoksi 31.5.2019 kello 16 saakka. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjata: ”Hankesuunnittelija Saimaan vesiliikennehankkeeseen”.

Tätä rekrytointia koskevat päätökset annetaan tiedoksi sähköisenä viestinä, mikäli hakija ei sitä kiellä.


Lisätietoja:
Etelä-Karjalan liiton liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, puh: +358 40 681 7163 ja
maakuntajohtaja Matti Viialainen (projektipäällikkö), puh.+358 44 770 0515 sekä palvelussuhteen ehtojen osalta vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Jouko Kervinen, puh. +358 50 339 0998.