Päätöksenteko ja -tekijät


Maakuntaliitossa avoinna olevat tehtävät

Avoimet työpaikat näkyvät alla. Mikäli haluat, voit myös jättää avoimen työpaikkahakemuksen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)esavo.fi.

Etelä-Savon maakuntaliitto hakee palvelukseensa projektipäällikköä hankkeeseen  

Elinkeinot murroksessa (ELMO2)
– Etelä-Savon maakunnallinen toimeenpanohanke

Elinkeinot murroksessa (ELMO2) – Etelä-Savon maakunnan toimeenpanohanke edistää älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) toimeenpanoa ja elinkeinojen uudistumista maakunnassa. Etelä-Savon ÄES perustuu maakunnan strategian painotuksiin: metsä, vesi, ruoka. Hankkeessa vahvistetaan maakunnan TKI-toimijoiden yhteistyötä ja kehittämistä.  Hankkeessa tuotetaan aineistoja ja työstetään uusia toimintatapoja ja ratkaisuja elinkeinojen ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi erityisesti kansainvälisyyden ja digitalisaation tuoman lisäarvon kautta.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon yritysten ja TKI-toimijoiden panostukset ja investoinnin TKI-toimintaan lisääntyvät ja kansainvälinen osaaminen ja kilpailukyky sekä TKI-toiminnan vaikuttavuus kasvaa.  Tavoitteena on myös edistää yritysten ja TKI-toimijoiden pääsyä kansainvälisen rahoituksen piiriin sekä tehdä Etelä-Savoa tunnetuksi ketteränä, osaavana ja älykkäänä toimintaympäristönä ja luotettavana aluekumppanina.

Projektipäällikön tehtävänä on mm.

  • koordinoida maakunnan TKI-toimijoiden yhteistyötä
  • koota ja tuottaa aineistoja maakunnan älykkään erikoistumisen tueksi
  • työstää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja TKI-toiminnan vahvistamiseksi
  • vahvistaa viestintää
  • vastata hankkeen hallinnosta ja huolehtia hankkeen etenemisestä sekä sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta

Projektipäälliköltä edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja ja itsenäistä työotetta. Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa, hanketoimintakokemusta sekä valmiutta matkustaa ja verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti.  Eduksi katsomme Etelä-Savon elinkeino- ja TKI-toiminnan tuntemuksen sekä aikaisemman työkokemuksen ja näytöt vastaavien tehtäväkokonaisuuksien hoitamisesta.

Projektipäällikön tehtävä on määräaikainen ja se täytetään 31.03.2021 saakka, mikäli saamme myönteisen rahoituspäätöksen EAKR-hankkeelle. Palvelussuhteeseen sovelletaan KVTES:n määräyksiä ja maakuntaliiton käytäntöjä. Tehtävästä maksetaan tehtäväkohtaisena palkkana 3875,76 €/kk ja KVTES:n mukaiset lisät. Työajasta ja työsuhteen kestosta on mahdollista neuvotella.

Hakemukset projektipäällikön tehtävään pyydämme toimittamaan Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta tiistaihin 19.03.2019 kello 15.00 mennessä.

Hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Haastatteluun pyydetään ottamaan mukaan tutkinto- ja työtodistukset. Haastattelut järjestetään ensisijaisesti viikolla 14 eli 1.-5.4.2019 maakuntaliiton virastolla, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Tehtävään valitulta pyydetään ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus soveltuvuudestaan tehtävään. Tehtävään sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, etunimi.sukunimi@esavo.fi tai puhelin 040 5405903, kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, etunimi.sukunimi@esavo.fi tai puhelin 050 522 8587.

Hae tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/projektipaallikko-mvh-14-4-19/?r=2