Suoraan sisältöön

Hankerahoitus

Maakuntaliitto toimii aluekehitysviranomaisena ja rahoituksen myöntäjänä erilaisissa hankkeissa.

Hankerahoitus

Maakuntaliitto toimii aluekehitysviranomaisena ja rahoituksen myöntäjänä erilaisissa hankkeissa.

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet

Manner-Suomen matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille järjestettiin kohdennettu rahoitushaku 3.7.2020–31.8.2020.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto.

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Tarkemmat tiedot rahoitushausta on luettavissa alla olevassa hakuilmoituksessa.

Lisätietoja:

Itä- ja Pohjois-Suomi / Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä- ja Länsi-Suomi / Varsinais-Suomen liitto

Alueelliset rahoituskanavat

Etelä-Savon aluekehityksen tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty Etelä-Savon maakuntastrategiassa. Me myönnämme EU-ohjelmien rahoitusta maakuntastrategian tavoitteita toteuttaviin kehittämishankkeisiin. Merkittävin rahoitusvälineemme on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto-ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. 

Maakuntaliitto ohjaa, edistää ja seuraa aluekehitysviranomaisena Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimeenpanoa maakunnassa. Maakuntaliiton vetovastuulla toimivat maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö ovat tässä työssä keskeiset yhteistyöfoorumit. Etelä-Savo on saanut ohjelmasta yhteensä noin 177 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta vuosina 2014-2020.

Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Ohjelmakaudella 2014-2020 rahoittajaviranomaisia ovat Ely-keskukset ja maakuntaliitot. Maakuntaliitto toimii rahoittajana niissä EU:n rakennerahastohankkeissa, joita rahoitetaan osaksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hakemukset toimitetaan Eura 2014 -järjestelmän välityksellä. Ennen hakemusten jättämistä hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä rahoittajaviranomaisiin.

Lisätietoa ohjelmakaudesta 2014-2020 saat rakennerahastojen verkkopalvelusta, joka on tarkoitettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille. Sivustolta löytyy oma osio Etelä-Savon rahoituksesta, mm. hakuajoista ja -menettelyistä.

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelma 2014-2020

Maakuntaliitto osallistuu Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC -ohjelman toimeenpanoon. Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Etelä-Karjalan liitto. Ohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2014–2020 on yhteensä 72 miljoonaa euroa, josta puolet on EU-rahoitusta ja toinen puoli Suomen ja Venäjän rahoitusosuutta.

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on päättänyt maksaa maakuntaliitoille alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahaa (siirtomääräraha, 3v.) yhteensä 5 M€ vuonna 2020. Etelä-Savon maakuntaliitolle määrärahasta on osoitettu 235 000 euroa.

Määräraha käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Maakuntaliiton harkinnan mukaan määrärahaa on mahdollista kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehittämiselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Ensimmäiset hakemukset käsitellään kesäkuun maakuntahallituksessa tiistaina 9.6.2020.

AIKO-rahoitus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus oli kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016 - 2018. Rahoitus oli Suomen hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -kärkihankkeen toimenpide.

Etelä-Savolle myönnettiin vuosina 2016-2018 yhteensä 692 000 euroa tämän toimenpiteen hankkeiden toteuttamiseen. 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen(at)esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.