Suoraan sisältöön

Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan tilastotietoihin aihepiireittäin.

Koronaepidemian vaikutukset

Tässä osiossa ylläpidetään tietoa koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savon työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen.

Etelä-Savon alueellinen koronaselviytymissuunnitelma, (pdf) 26.2.2021

Diaesitys koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savoon, (pdf) Päivitetty 17.2.2021

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu: Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Valtioneuvoston artikkeli: Martti Hetemäen johtaman exit- ja jälleenrakennustyöryhmän raportin toinen osa (1.6.2020)

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti (1.6.2020)

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 17.6.2020 pidetyt esitykset:

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 26.5.2020 pidetyt esitykset:

THL: Tilannekatsaus koronaviruksesta Suomessa

THL:n sivulla on tietoa mm. Suomen hybridistrategian vaikuttavuuden mittareista, epidemiatilanteesta, tietoa koronavirusnäytteiden testauksesta ja tavoitteista, sairaalahoidossa olevista henkilöistä ja tautiin liittyvistä kuolemantapauksista.

Maakunta- ja kuntakohtaista tietoa varmistuneista koronatapauksista Suomessa on luettavissa THL:n koronakarttapalvelusta.

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Yritystukivaiheen ja elvytyksen jälkeen tarvitaan iso sopeutuspaketti julkisen talouden vakauttamiseksi (8.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä (8.5.2020)

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta (4.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi. Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti (4.5.2020)

Väestömuutokset

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammikuun 2021 aikana yhteensä vain 31 henkilön verran. Väestönmuutos oli selkeästi vähemmän miinuksella kuin aiempina lähivuosina. Edellisenä vuonna tammikuussa väkiluku väheni yhteensä 53 henkilön verran (sitä ennen vuonna 2019: -163 ja 2018: -127). Etelä-Savon  ennakkoväkiluku oli tammikuun 2021 lopussa 132 695.

Huom. Tässä tilastossa käytetään 1.1.2021 aluejakoa kaikissa aikasarjoissa. (1.1.2021 Joroinen siirtyi Pohjois-Savoon ja Heinävesi Pohjois-Karjalaan.)

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.1.2021  24.2.2021
Väestönmuutokset (2008-2018) sekä ennakkotietoja Etelä-Savossa kunnittain 1.1.-31.12.2020  21.1.2021
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-31.1.2021  24.2.2021

Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990-2019  10.9.2020

Väestörakenne

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä negatiivinen luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden erotus) on alueella erityisen suurta.

Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2018 - 2019  8.9.2020
Väkiluku Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 2010 - 2019  9.9.2020
Väkiluku Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain sekä ikäryhmittäin 31.12.2019  9.9.2020
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) Etelä-Savossa 31.12.2019  9.9.2020
Väestö- ja pinta-alatietoja Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 31.12.2019  8.9.2020

Muuttoliike

Muuttoliikkeessä Etelä-Savon maakunnan väestönkehityksen kannalta positiivisin signaali on plussalla oleva nettomaahanmuutto.

Maakuntien välinen muuttoliike 2019  14.9.2020
Maassamuutto ikäryhmittäin 2019  14.9.2020
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2019  21.9.2020
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2019  21.9.2020
Kokonaisnettomuutto alueittain 2019  21.9.2020

Koulutusrakenne

Työikäisen väestön koulutustaso Etelä-Savossa on alempi kuin koko maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneita Etelä-Savossa on 71,2 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa luku on 73,8 prosenttia. Muuta maata alemmat lukemat selittyvät Etelä-Savon väestön korkealla ikärakenteella.

Väestön koulutusrakenne 2019  5.11.2020

Väestöennuste

Etelä-Savon väestö väheni vuonna 2019 jopa 2 280 henkilöllä. Tilastokeskusten väestöennusteen mukaan väkiluvun aleneminen jatkuu vuoteen 2040 saakka.

Lue lisää alla olevasta linkistä Etelä-Savo ennakoi-sivustolta:

Väestöennuste alueittain 2019 - 2040 (pdf)  22.10.2020

Työttömyys

Työttömiä ja lomautettuja oli Etelä-Savossa joulukuun lopussa yhteensä 8 133, mikä on lähes 1 500 henkilöä ja 22 % enemmän kuin vuosi sitten. Kokonaan työttömiä oli lähes 700 enemmän. Lomautettujen määrä oli vuodentakaiseen verrattuna yli kaksinkertainen. Noin puolet kasvusta selittyy sillä, että juuri vuodenvaihteeseen ajoittui paljon muutaman päivän lomautuksia.

Työttömien määrä lisääntyi marraskuun lopusta 9 %. Työttömänä oli 13,2 % työvoimasta.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli joulukuun lopussa 947, mikä on 105 henkilöä ja 12,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2020  2.2..2021

Työpaikat ja työlliset

Etelä-Savossa on reilut 54 000 työpaikkaa. Tuoreimmat tiedot vuodelta 2018 kertovat työpaikkojen määrän lisääntyneen 18 kappaleella vuodentakaiseen nähden.

Toimialoittain tarkasteltuna terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat lisääntyivät 2017-2018 277 kappaleella sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan työpaikat lisääntyivät 240 kappaleella. Myös mm. kotitalouksien toiminta työnantajina (+145), teollisuuden (+52), rakentamisen (+59) sekä kuljetuksen ja varastoinnin (+52) toimialoilla työpaikat lisääntyivät. Eniten vähenivät julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen (-265) sekä maa-, metsä- ja kalatalouden toimialojen työpaikat (-202).

Työllistävin toimiala on sosiaali- ja terveyspalvelut.  Teollisuuden työpaikkoja on erityisesti puutuote-, metalli- ja elintarviketeollisuudessa.

Elinkeinorakenne 2018 (% työpaikoista)  4.11.2020
Työpaikat toimialoittain 2015-2018 (TOL2008)  3.11.2020
Työlliset toimialoittain 2015-2018 (TOL2008)  3.11.2020

Työllisyys- ja työttömyysaste 2000 - 2019  14.10.2020

Väestön pääasiallinen toiminta

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2019 20.1.2021
Taloudellinen huoltosuhde 2019 20.1.2021

Alueiden bruttokansantuotteen (BKT) vertailussa Etelä-Savo sijoittuu maakunnista viimeiselle sijalle. Viime vuosien kehitys on kuitenkin ollut myönteistä ja asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on kasvanut maakunnista kolmanneksi nopeimmin 2000-luvun aikana. Tämä kertoo mm. siitä, että maakunnassa on kyetty hyödyntämään vaikuttavasti alueelle suunnattua kehittämisrahoitusta.

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2018, % koko maasta (pdf)  / (.pptx)  25.11.2020
BKT euroa/asukas maakunnittain 2018 (pdf)  / (.pptx)  25.11.2020
BKT maakunnittain 2018, milj. € (pdf)  / (.pptx)  25.11.2020

Kuntatalous

Kuntien taloudellinen tilanne heikkeni koko Suomessa ja myös Etelä-Savossa edelleen vuonna 2019.

Maakunnan kuntien toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta n. 3,2 % ja koko maassa 2,7 %. Menot kasvoivat kaikissa muissa kunnissa paitsi Joroisilla. Toimintakate heikkeni Etelä-Savossa 3,5 prosentilla (koko maassa -4,2%). Positiivisen tuloksen tekivät vuonna 2019 Puumala, Hirvensalmi, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski ja Heinävesi. Muissa kunnissa kirjattiin negatiivinen tulos.

Verotulot kasvoivat kaikissa Etelä-Savon kunnissa. Verotuloja kertyi Etelä-Savossa n. 3,7 % edellisvuotta enemmän, kun kasvu koko maan tasolla oli 2,4 %. Valtionosuudet kasvoivat Etelä-Savossa 11 kunnassa 2018-2019 ja laskivat Hirvensalmella, Rantasalmella ja Pieksämäellä.  Maakunnittaisessa vertailussa valtionosuuksia saatiin toiseksi eniten Etelä-Savossa (eniten Kainuussa). Vuosikate heikkeni Etelä-Savossa 8 % ja Manner-Suomessa yhteensä 16%.

Lainakanta kasvoi Etelä-Savossa n. 15 prosenttia 580 miljoonaan euroon, kun se koko maassa kasvoi 10%. Maakunnassa on yksi ilman lainaa oleva kunta, Enonkoski. Maakunnan asukaskohtainen lainakanta on noin 700 euroa Manner-Suomen kuntien keskiarvoa enemmän.

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2019 (pdf-tiedosto), (PowerPoint-tiedosto) 17.8.2020

Kuntien elinvoimamittaristoon on koostettu kaikkien Etelä-Savon maakunnan kuntien tiedot. Tiedot löytyvät kokonaisuudessaan oheisesta excel-tiedostosta. Lisäksi tietoja on koostettu kunnittain pdf-muodossa.

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto) (pdf-tiedosto) 7.4.2020           

Elinvoimamittariston tilastokuviot Etelä-Savon maakunnasta kunnittain (pdf-tiedostoja, päivitetty: 7.4.2020):
Enonkoski , Heinävesi , Hirvensalmi , Joroinen , Juva , Kangasniemi , Mikkeli , Mäntyharju , Pertunmaa , Pieksämäki , Puumala , Rantasalmi , Savonlinna ja Sulkava .

Matkailun osuus bkt:sta on Etelä-Savossa 3,6 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 2,5 prosenttia. Vuonna 2019 Etelä-Savossa 78 prosenttia matkailijoista oli suomalaisia ja 22 prosenttia ulkomaalaisia. Koronapandemia iski erityisen voimakkaasti matkailualaan vuonna 2020; kysyntä onkin ollut hyvin pitkälti kotimaisen matkailun varassa.

 Etelä-Savon matkailun ominaispiirre on matkailutoiminnan monimuotoisuus. Suurten matkailukeskusten sijaan maakunnassa on paljon esimerkiksi maaseutumatkailu- ja mökkivuokraustoimintaa. Tilastokeskuksen yöpymisvuorokaudet eivät anna täydellistä kuvaa maakunnan matkailun kokonaisuudesta, sillä majoitustilastoihin rekisteröityvät vain suuremmat, yli 20 vuodepaikan yksiköt.

Yöpymiset 01-12/2020*  29.1.2021
Yöpymiset 01-12/2019  1.10.2020
Yöpymiset 01-12/2018  1.10.2020

Kesämökit 2019  28.5.2020
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2005-2018  15.2.2019

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.