Suoraan sisältöön

Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan tilastotietoihin aihepiireittäin.

Koronaepidemian vaikutukset

Tässä osiossa ylläpidetään tietoa koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savon työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen.

Diaesitys koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savoon, (pdf) Päivitetty 6.5.2021

Etelä-Savon alueellinen koronaselviytymissuunnitelma, (pdf) 26.2.2021

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu: Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Valtioneuvoston artikkeli: Martti Hetemäen johtaman exit- ja jälleenrakennustyöryhmän raportin toinen osa (1.6.2020)

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti (1.6.2020)

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 17.6.2020 pidetyt esitykset:

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 26.5.2020 pidetyt esitykset:

THL: Tilannekatsaus koronaviruksesta Suomessa

THL:n sivulla on tietoa mm. Suomen hybridistrategian vaikuttavuuden mittareista, epidemiatilanteesta, tietoa koronavirusnäytteiden testauksesta ja tavoitteista, sairaalahoidossa olevista henkilöistä ja tautiin liittyvistä kuolemantapauksista.

Maakunta- ja kuntakohtaista tietoa varmistuneista koronatapauksista Suomessa on luettavissa THL:n koronakarttapalvelusta.

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Yritystukivaiheen ja elvytyksen jälkeen tarvitaan iso sopeutuspaketti julkisen talouden vakauttamiseksi (8.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä (8.5.2020)

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta (4.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi. Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti (4.5.2020)

Väestömuutokset

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-maaliskuun 2021 aikana yhteensä vain 129 henkilön verran. Väestönmuutos oli selkeästi vähemmän miinuksella kuin aiempina lähivuosina. Edellisenä vuonna tammi-maaliskuussa väkiluku väheni yhteensä 199 henkilön verran (sitä ennen vuonna 2019: -447 ja 2018: -554). Etelä-Savon  ennakkoväkiluku oli maaliskuun 2021 lopussa 132 573.

Huom. Tässä tilastossa käytetään 1.1.2021 aluejakoa kaikissa aikasarjoissa. (1.1.2021 Joroinen siirtyi Pohjois-Savoon ja Heinävesi Pohjois-Karjalaan.)

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.3.2021  22.4.2021
Väestönmuutokset (2009-2019) sekä ennakkotietoja Etelä-Savossa kunnittain 1.1.-31.3.2021  22.4.2021
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-31.3.2021  22.4.2021

Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990-2020  9.4.2021

Tässä vielä vuoden 2020 aluejaolla (Heinävesi ja Joroinen mukana) tietoja Etelä-Savosta:
Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2020  21.1.2021
Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990-2019  10.9.2020

Väestörakenne

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä negatiivinen luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden erotus) on alueella erityisen suurta.

Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2019 - 2020  15.4.2021
Väkiluku Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 2010 - 2020  14.4.2021
Väkiluku Etelä-Savossa alueittain sekä ikäryhmittäin 31.12.2020  9.4.2021
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) Etelä-Savossa 31.12.2020  14.4.2021
Väestö- ja pinta-alatietoja Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 31.12.2020  15.4.2021

Muuttoliike

Muuttoliikkeessä Etelä-Savon maakunnan väestönkehityksen kannalta positiivisin signaali on plussalla oleva nettomaahanmuutto.

Maakuntien välinen muuttoliike 2019  14.9.2020
Maassamuutto ikäryhmittäin 2019  14.9.2020
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2019  21.9.2020
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2019  21.9.2020
Kokonaisnettomuutto alueittain 2019  21.9.2020

Koulutusrakenne

Työikäisen väestön koulutustaso Etelä-Savossa on alempi kuin koko maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneita Etelä-Savossa on 71,2 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa luku on 73,8 prosenttia. Muuta maata alemmat lukemat selittyvät Etelä-Savon väestön korkealla ikärakenteella.

Väestön koulutusrakenne 2019  5.11.2020

Väestöennuste

Etelä-Savon väestö väheni vuonna 2019 jopa 2 280 henkilöllä. Tilastokeskusten väestöennusteen mukaan väkiluvun aleneminen jatkuu vuoteen 2040 saakka.

Lue lisää alla olevasta linkistä Etelä-Savo ennakoi-sivustolta:

Väestöennuste alueittain 2019 - 2040 (pdf)  22.10.2020

Työttömyys

Etelä-Savossa oli maaliskuun lopussa yhteensä 7 200 työtöntä työnhakijaa, mikä on runsaat 300 henkilöä ja 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettuja oli yli 500 henkilöä vuodentakaista vähemmän. Kokonaan työttömiä oli kuitenkin yli 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä nousi helmikuusta 3 prosenttia. Työttömänä oli maaliskuussa 12,7 prosenttia työvoimasta.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli maaliskuun lopussa 855, mikä on 82 henkilöä ja 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.3.2021 (pdf) / (pptx)  6.5.2021

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2020  2.2..2021

Työpaikat ja työlliset

Etelä-Savossa on reilut 54 000 työpaikkaa. Tuoreimmat tiedot vuodelta 2018 kertovat työpaikkojen määrän lisääntyneen 18 kappaleella vuodentakaiseen nähden.

Toimialoittain tarkasteltuna terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat lisääntyivät 2017-2018 277 kappaleella sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan työpaikat lisääntyivät 240 kappaleella. Myös mm. kotitalouksien toiminta työnantajina (+145), teollisuuden (+52), rakentamisen (+59) sekä kuljetuksen ja varastoinnin (+52) toimialoilla työpaikat lisääntyivät. Eniten vähenivät julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen (-265) sekä maa-, metsä- ja kalatalouden toimialojen työpaikat (-202).

Työllistävin toimiala on sosiaali- ja terveyspalvelut.  Teollisuuden työpaikkoja on erityisesti puutuote-, metalli- ja elintarviketeollisuudessa.

Elinkeinorakenne 2018 (% työpaikoista)  4.11.2020
Työpaikat toimialoittain 2015-2018 (TOL2008)  3.11.2020
Työlliset toimialoittain 2015-2018 (TOL2008)  3.11.2020

Työllisyys- ja työttömyysaste 2000 - 2019  14.10.2020

Väestön pääasiallinen toiminta

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2019 20.1.2021
Taloudellinen huoltosuhde 2019 20.1.2021

Alueiden bruttokansantuotteen (BKT) vertailussa Etelä-Savo sijoittuu maakunnista viimeiselle sijalle. Viime vuosien kehitys on kuitenkin ollut myönteistä ja asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on kasvanut maakunnista kolmanneksi nopeimmin 2000-luvun aikana. Tämä kertoo mm. siitä, että maakunnassa on kyetty hyödyntämään vaikuttavasti alueelle suunnattua kehittämisrahoitusta.

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2018, % koko maasta (pdf)  / (.pptx)  25.11.2020
BKT euroa/asukas maakunnittain 2018 (pdf)  / (.pptx)  25.11.2020
BKT maakunnittain 2018, milj. € (pdf)  / (.pptx)  25.11.2020

Kuntatalous

Kuntien taloudellinen tilanne heikkeni koko Suomessa ja myös Etelä-Savossa edelleen vuonna 2019.

Maakunnan kuntien toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta n. 3,2 % ja koko maassa 2,7 %. Menot kasvoivat kaikissa muissa kunnissa paitsi Joroisilla. Toimintakate heikkeni Etelä-Savossa 3,5 prosentilla (koko maassa -4,2%). Positiivisen tuloksen tekivät vuonna 2019 Puumala, Hirvensalmi, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski ja Heinävesi. Muissa kunnissa kirjattiin negatiivinen tulos.

Verotulot kasvoivat kaikissa Etelä-Savon kunnissa. Verotuloja kertyi Etelä-Savossa n. 3,7 % edellisvuotta enemmän, kun kasvu koko maan tasolla oli 2,4 %. Valtionosuudet kasvoivat Etelä-Savossa 11 kunnassa 2018-2019 ja laskivat Hirvensalmella, Rantasalmella ja Pieksämäellä.  Maakunnittaisessa vertailussa valtionosuuksia saatiin toiseksi eniten Etelä-Savossa (eniten Kainuussa). Vuosikate heikkeni Etelä-Savossa 8 % ja Manner-Suomessa yhteensä 16%.

Lainakanta kasvoi Etelä-Savossa n. 15 prosenttia 580 miljoonaan euroon, kun se koko maassa kasvoi 10%. Maakunnassa on yksi ilman lainaa oleva kunta, Enonkoski. Maakunnan asukaskohtainen lainakanta on noin 700 euroa Manner-Suomen kuntien keskiarvoa enemmän.

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2019 (pdf-tiedosto), (PowerPoint-tiedosto) 17.8.2020

Kuntien elinvoimamittaristoon on koostettu kaikkien Etelä-Savon maakunnan kuntien tiedot. Tiedot löytyvät kokonaisuudessaan oheisesta excel-tiedostosta. Lisäksi tietoja on koostettu kunnittain pdf-muodossa.

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto) (pdf-tiedosto) 7.4.2020           

Elinvoimamittariston tilastokuviot Etelä-Savon maakunnasta kunnittain (pdf-tiedostoja, päivitetty: 7.4.2020):
Enonkoski , Heinävesi , Hirvensalmi , Joroinen , Juva , Kangasniemi , Mikkeli , Mäntyharju , Pertunmaa , Pieksämäki , Puumala , Rantasalmi , Savonlinna ja Sulkava .

Matkailun osuus bkt:sta on Etelä-Savossa 3,6 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 2,5 prosenttia. Vuonna 2019 Etelä-Savossa 78 prosenttia matkailijoista oli suomalaisia ja 22 prosenttia ulkomaalaisia. Koronapandemia iski erityisen voimakkaasti matkailualaan vuonna 2020; kysyntä onkin ollut hyvin pitkälti kotimaisen matkailun varassa.

 Etelä-Savon matkailun ominaispiirre on matkailutoiminnan monimuotoisuus. Suurten matkailukeskusten sijaan maakunnassa on paljon esimerkiksi maaseutumatkailu- ja mökkivuokraustoimintaa. Tilastokeskuksen yöpymisvuorokaudet eivät anna täydellistä kuvaa maakunnan matkailun kokonaisuudesta, sillä majoitustilastoihin rekisteröityvät vain suuremmat, yli 20 vuodepaikan yksiköt.

Yöpymiset 01-02/2021*(ennakkotietoja)  25.3.2021

Yöpymiset 01-12/2020*(ennakkotietoja)  29.1.2021
Yöpymiset 01-12/2019  1.10.2020
Yöpymiset 01-12/2018  1.10.2020

Kesämökit 2019  28.5.2020
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2005-2018  15.2.2019

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.