Suoraan sisältöön

Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Etelä-Savon maakuntaprofiili (pdf-tiedosto) / (.pptx)  - päivitetty 10.11.2021

Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan tilastotietoihin aihepiireittäin.

Koronaepidemian vaikutukset

Tässä osiossa ylläpidetään tietoa koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savon työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen.

Diaesitys koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savoon, päivitetty 8.10.2021.pdf

Etelä-Savon alueellinen koronaselviytymissuunnitelma, (pdf) 26.2.2021

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu: Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Valtioneuvoston artikkeli: Martti Hetemäen johtaman exit- ja jälleenrakennustyöryhmän raportin toinen osa (1.6.2020)

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti (1.6.2020)

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 17.6.2020 pidetyt esitykset:

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 26.5.2020 pidetyt esitykset:

THL: Tilannekatsaus koronaviruksesta Suomessa

THL:n sivulla on tietoa mm. Suomen hybridistrategian vaikuttavuuden mittareista, epidemiatilanteesta, tietoa koronavirusnäytteiden testauksesta ja tavoitteista, sairaalahoidossa olevista henkilöistä ja tautiin liittyvistä kuolemantapauksista.

Maakunta- ja kuntakohtaista tietoa varmistuneista koronatapauksista Suomessa on luettavissa THL:n koronakarttapalvelusta.

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Yritystukivaiheen ja elvytyksen jälkeen tarvitaan iso sopeutuspaketti julkisen talouden vakauttamiseksi (8.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä (8.5.2020)

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta (4.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi. Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti (4.5.2020)

Väestömuutokset

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-marraskuun 2021 aikana yhteensä 896 henkilön verran. Väestönmuutos oli vähemmän miinuksella kuin aiempina lähivuosina. Edellisenä vuonna tammi-marraskuussa väkiluku väheni yhteensä 1 441 henkilön verran (sitä ennen vuonna 2019: -1 873 ja 2018: -2 171). Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli marraskuun 2021 lopussa 131 806.

Huom. Tässä tilastossa käytetään 1.1.2021 aluejakoa kaikissa aikasarjoissa. (1.1.2021 Joroinen siirtyi Pohjois-Savoon ja Heinävesi Pohjois-Karjalaan.)

Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-marraskuulta 2021 -TIEDOTE  21.12.2021

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-30.11.2021 (pdf) / (.pptx21.12.2021
Väestönmuutokset (2009-2019) sekä ennakkotietoja Etelä-Savossa kunnittain 1.1.-30.11.2021  21.12.2021
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-30.11.2021 (pdf) / (.pptx21.12.2021

Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990-2020  9.4.2021

Tässä vielä vuoden 2020 aluejaolla (Heinävesi ja Joroinen mukana) tietoja Etelä-Savosta:
Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2020  21.1.2021
Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990-2019  10.9.2020

Väestörakenne

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä negatiivinen luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden erotus) on alueella erityisen suurta.

Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2019 - 2020  15.4.2021
Väkiluku Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 2010 - 2020  14.4.2021
Väkiluku Etelä-Savossa alueittain sekä ikäryhmittäin 31.12.2020  9.4.2021
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) Etelä-Savossa 31.12.2020  14.4.2021
Väestö- ja pinta-alatietoja Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 31.12.2020  15.4.2021

Muuttoliike

Muuttoliikkeessä Etelä-Savon maakunnan väestönkehityksen kannalta positiivisin signaali on plussalla oleva nettomaahanmuutto.

Maakuntien välinen muuttoliike 2020 (pdf) / (.pptx) 14.5.2021
Maassamuutto ikäryhmittäin 2020 (pdf)  / (.pptx) 14.5.2021
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2020 (pdf) / (.pptx) 15.5.2021
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2020 (pdf) / (.pptx) 15.5.2021
Kokonaisnettomuutto alueittain 2000-2020 (pdf)  / (.pptx)  15.5.2021

Koulutusrakenne

Työikäisen väestön koulutustaso Etelä-Savossa on alempi kuin koko maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneita Etelä-Savossa on 72,0 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa luku on 74,2 prosenttia. Muuta maata alemmat lukemat selittyvät Etelä-Savon väestön korkealla ikärakenteella.

Väestön koulutusrakenne 2020 (pdf)  / (.pptx) 12.11.2021

Väestöennuste

Tilastokeskusten väestöennusteen mukaan väkiluvun aleneminen jatkuu vuoteen 2040 saakka koko Etelä-Savon alueella.

Väestön ennustetaan vähenevän nykyisestä reilusta 130 000 henkilöstä 107 041 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Vuositasolla väestön alenema Etelä-Savossa on jopa 1 262 henkilöä per vuosi.

Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 (pdf)  8.10.2021

Lisää tietoa Etelä-Savo ennakoi-sivustolta.

Työttömyys

Etelä-Savossa oli marraskuun lopussa 5 563 työtöntä työnhakijaa, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaan työttömiä oli 519 henkilöä vähemmän ja lomautettuja 483 vähemmän. Lomautettuja oli 343 eli 58 prosenttia vuodentakaista vähemmän.

Työttömänä oli marraskuun lopussa 20 henkilöä lokakuuta enemmän. Työttömänä oli 9,8 prosenttia työvoimasta.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli marraskuun lopussa 597, eli 146 henkilöä ja 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 30.11.2021 (pdf) / (pptx)  22.12.2021

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2020  2.2..2021

Työpaikat ja työlliset

Etelä-Savossa on reilut 50 000 työpaikkaa. Tuoreimmat tiedot vuodelta 2019 kertovat työpaikkojen määrän vähentyneen 1 366 kappaleella vuodentakaiseen nähden (1.1.2021 aluejaolla tarkasteltuna).

Lähes kaikkien  toimialojen työpaikat vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten väheni teollisuuden työpaikat (-224) sekä kotitalouksien toiminta työnantajana (-218 kappaletta).

Etelä-Savon eniten työllistävän toimialan eli terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat vähentyivät 2018-2019 155 kappaleella.

Elinkeinorakenne 2019 (% työpaikoista) (pdf) (pptx)  29.10.2021
Työpaikat toimialoittain 2016-2019 (TOL2008) (pdf) (pptx)  29.10.2021
Työlliset toimialoittain 2016-2019 (TOL2008) (pdf)  (pptx)  4.11.2021

Työllisyys- ja työttömyysaste

Etelä-Savon työllisyysaste (69,6 prosenttia) oli vuonna 2020 hieman koko maan työllisyysastetta (71,6 prosenttia) alhaisempi. Työttömyysaste sen sijaan oli vuonna 2020 koko maan tasolla, eli 7,8 prosenttia.

Työllisyys- ja työttömyysaste 2000 - 2020 (pdf)  (.pptx) 29.12.2021

Väestön pääasiallinen toiminta

Etelä-Savon maakunta on Suomen ikääntynein, ja nuorten ikäluokat ovat pienet. Työikäisten osuuden ollessa keskimääräistä pienempi huoltosuhde maakunnassa on korkea.

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2020 (pdf)  (.pptx)  14.1.2022
Taloudellinen huoltosuhde 2020 (pdf)  (.pptx)   14.1.2022

Alueiden bruttokansantuotteen (BKT per asukas) vertailussa Etelä-Savo sijoittuu maakunnista toiseksi viimeiselle sijalle Päijät-Hämeen jälkeen. Viime vuosien kehitys on kuitenkin ollut myönteistä ja asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on kasvanut maakunnista neljänneksi nopeimmin 2000-luvun aikana. Tämä kertoo mm. siitä, että maakunnassa on kyetty hyödyntämään vaikuttavasti alueelle suunnattua kehittämisrahoitusta.

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2019, % koko maasta (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021
BKT euroa/asukas maakunnittain 2019 (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021
BKT maakunnittain 2019, milj. € (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021

Kuntatalous

Tilastokeskuksen Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston (perustuu Manner-Suomen kuntien antamiin tilinpäätösarvioihin) mukaan Manner-Suomen kuntien tulos kasvoi lähes kahdella miljardilla eurolla vuonna 2020. Koronatuet toivat kuntatalouteen hetkellistä helpotusta ja puskuria tulevaa varten. Kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardilla eurolla edelliseen vuoteen nähden, selittävinä tekijöinä taustalla olivat valtionosuuksien ja verotulojen voimakas kasvu. Myös kuntien tulos kasvoi voimakkaasti, yhteensä 1,7 miljardiin euroon. Ainoastaan 27 kuntaa teki vuonna 2020 negatiivisen tuloksen (vuonna 2019 223 kuntaa). Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin vuoden 2020 tilinpäätösarviotietoja kaikilta Manner-Suomen 294 kunnalta ja 130 kuntayhtymältä. 

Kuntatalouden tilinpäätösarvioiden mukaan Etelä-Savon kuntien toimintakate asukasta kohden vuonna 2020 oli -6 485€/as (v. 2019 -6 310 €/as). Verotulot Etelä-Savon kunnissa kasvoivat kuudella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna asukasta kohden (4 022€/as, vuonna 2019 3 784 €/as). Valtionosuudet kasvoivat jopa 16 prosentilla vuoteen 2019 nähden. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus kasvoi 10 prosentilla ollen 7 075 euroa (v. 2019 6 416 euroa). Kuntien yhteenlaskettu vuosikate asukasta kohden oli 651€/as (vuonna 2019 143€/as). Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta kasvoi 2 prosentilla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna (2020 4 103€/as, 2019 4 018€/as). Tilikauden tulos asukasta kohden oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2020 positiivinen kaikissa Etelä-Savon kunnissa Pertunmaata lukuun ottamatta. Huomionarvoista on, että yksittäisten kuntien vuoden 2020 luvut voivat muuttua vielä paljonkin, koska esimerkiksi kaikkia sairaanhoitopiirien laskuja ei välttämättä ole vielä tiedossa. Tiedot on esitetty vuoden 2021 maakunta- ja kuntajaon mukaisena (Etelä-Savossa 12 kuntaa) ja vuoden 2020 tiedot on myös suhteutettu asukaslukuun 31.12.2019, koska vuoden 2020 väestötietoja ei ollut vielä käytettävissä.

Vuoden 2020 ennakolliset tilinpäätöstiedot ovat päivityksen alla, ja julkaistaan tähän, kunhan ne on saatu valmiiksi. Tässä vielä vuoden 2019 tilipäätöstiedot:

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2019 (pdf-tiedosto), (PowerPoint-tiedosto) 17.8.2020

Kuntien elinvoimamittaristoon on koostettu kaikkien Etelä-Savon maakunnan kuntien tietoja. Tiedot löytyvät saavutettavassa muodossa oheisesta excel-tiedostosta. Lisäksi tiedoista on koostettu tilastokuviot kuntien käyttöön kuntakohtaisina pdf-tiedostoina.

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto)

Etelä-Savon maakunta, tilastokuviot (pdf-tiedosto) 12.8.2021          

Elinvoimamittariston tilastokuviot Etelä-Savon maakunnasta kunnittain (pdf-tiedostoja, päivitetty: 12.8.2021):
Enonkoski , Hirvensalmi , Juva , Kangasniemi , Mikkeli , Mäntyharju , Pertunmaa , Pieksämäki , Puumala , Rantasalmi , Savonlinna ja Sulkava .

Matkailun osuus bkt:sta on Etelä-Savossa 3,6 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 2,5 prosenttia. Vuonna 2019 Etelä-Savossa 78 prosenttia matkailijoista oli suomalaisia ja 22 prosenttia ulkomaalaisia. Koronapandemia iski erityisen voimakkaasti matkailualaan vuonna 2020; kysyntä onkin ollut hyvin pitkälti kotimaisen matkailun varassa.

Etelä-Savon matkailun ominaispiirre on matkailutoiminnan monimuotoisuus. Suurten matkailukeskusten sijaan maakunnassa on paljon esimerkiksi maaseutumatkailu- ja mökkivuokraustoimintaa. Tilastokeskuksen yöpymisvuorokaudet eivät anna täydellistä kuvaa maakunnan matkailun kokonaisuudesta, sillä majoitustilastoihin rekisteröityvät vain suuremmat, yli 20 vuodepaikan yksiköt.

Yöpymiset 01-11/2021*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  23.12.2021

Yöpymiset 01-12/2020*(ennakkotietoja) (pdf)  29.1.2021
Yöpymiset 01-12/2019 (pdf)  1.10.2020
Yöpymiset 01-12/2018 (pdf)  1.10.2020

Kesämökit 2020 (pdf) / (.pptx28.5.2021
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2010-2020 (pdf) / (.pptx) 15.12.2021

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.