Suoraan sisältöön

Kunnallisasiain työryhmä

Kunnallisasiain työryhmä käsittelee Etelä-Savon maakuntaliitossa kuntien palvelurakenteeseen liittyviä asioita. Työryhmä käsittelee myös kunnallistalousasioita sekä kuntien ja maakuntaliiton yhteistoimintaan liittyviä asioita.

Työryhmään kuuluvat kaikki eteläsavolaiset kuntajohtajat, maakuntahallituksen puheenjohtajisto ja Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien edustajat.

Puhetta työryhmässä johtaa kunnanjohtaja Seppo Ruhanen Hirvensalmelta. 

Kunnallisasiain työryhmän jäsenet

Nimi Virka Kunta
Minna Laurio Kunnanjohtaja Enonkoski
Seppo Ruhanen Kunnanjohtaja Hirvensalmi
Mervi Simoska Kunnanjohtaja Juva
Risto Nylund Kunnanjohtaja Kangasniemi
Timo Halonen Kaupunginjohtaja Mikkeli
Jukka Ollikainen Kunnanjohtaja Mäntyharju
Leena Ruotsalainen Kunnanjohtaja Pertunmaa
Ulla Nykänen Kaupunginjohtaja Pieksämäki
Niina Kuuva Kunnanjohtaja Puumala
Kristiina Järvenpää Kunnanjohtaja Rantasalmi
Janne Laine Kaupunginjohtaja Savonlinna
Juho Järvenpää Kunnanjohtaja Sulkava
Risto Kortelainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
N.N. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen puheenjohtaja
Pekka Selenius Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja
Anna-Kristiina Mikkonen Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja

Maakuntajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa. Työryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii johtaja, hallinto ja talous Janne Nulpponen maakuntaliitosta.