Suoraan sisältöön

Kansallinen rahoitus

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) vuonna 2020 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua määrärahaa yhteensä 868 000€. Käynnissä on jatkuva haku.

Rahoitus suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin. Hankkeiden tulee ensisijaisesti edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa. Rahoitus sopii erityisesti pienehköihin selvitys- ja suunnitteluhankkeisiin.

Tutustu Etelä-Savon alueelliseen korona-selvitymissuunnitelmaan (pdf).

Tutustu hakutiedotteeseen.

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankeasiakirjat