Suoraan sisältöön

Kansallinen rahoitus

Kansallista rahoitusta koskeva lainsäädäntö on uudistunut. Uusi rahoituslaki 757/2021 astui voimaan 1.9.2021. Rahoitus- ja tukikelpoisuusasetukset on hyväksytty syyskuun 2021 aikana. 

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) vuonna 2020 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua määrärahaa yhteensä 868 000€. Vuonna 2021 määrärahaa on saatu lisäksi 370 000 €. Haettavana on näin ollen yhteensä 1 238 000 €.
Tässä vaiheessa uusia hakemuksia ei voi jättää käsittelyyn. Tuomme hakulomakkeet sivuillemme heti niiden valmistuttua ja ilmoitamme hakujen avautumisesta tällä sivulla.

Rahoitus suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin. Hankkeiden tulee ensisijaisesti edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa. Rahoitus sopii erityisesti pienehköihin selvitys- ja suunnitteluhankkeisiin.

Tutustu Etelä-Savon alueelliseen korona-selvitymissuunnitelmaan (pdf).

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankeasiakirjat

Lomakkeiden täyttämiseen tulee käyttää MS Edge -, Google Chrome - tai Firefox -selainta. Internet Explorer -selainta ei ole tuettu.

Myönnetty rahoitus

Etelä-Savon maakuntahallitus on myöntänyt rahoitusta seuraaville hankkeille (päivitetty 22.11.2021):

 • Etelä-Karjan liitto, Uusi risteilytuote Saimaalle ja Saaristomerelle (ylimaakunnallinen), 24 000 €
 • Etelä-Savon Yrittäjät ry., Yrittäjän tukiverkko, 34 161 €
 • Puumalan kunta, Sytyke-hanke, nuorista kehitysvauhtia Puumalan yrityksiin, 50 000 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kansallinen Digitointikeskus -selvityshanke, 32 000 €
 • Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Monipaikkaisen asumisen rytmit, paikat ja asiakasmäärät (MOPA), 96 582 €
 • 3K Savo Oy, Työhyvinvointia luovuudella hankkeen valmisteluhanke, 70 042 €
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Mekstiili suunnitteluhanke, 63 469 €
 • Puumalan kunta, Puumala kodiksi - muuttoagentin palvelujen luominen, 89 291 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, BEM innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toteuttaminen I, 50 000 €
 • Pidä saaristo siistinä ry, Saimaan retkisatamarakenteiden kunnostuksen ja perusparannuksen valmisteluhanke, 66 643,20 €
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, RAJA - alustatalouden rajapinnat vaikutustiedon hyödyntämiseksi hyvinvointialalla, 74 136 €
 • Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry, Kauppatorin kehittämishanke, 84 608 €
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk Kuitulaboratorion NMR-teknologiatutkimusten kaupallistamisselvitys- NMR2022, 79 680 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Fly Mikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen lentoliikenteessä, 76 000 €
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle, 104 852€
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, Kohti hiilineutraalia osaamisen ekosysteemiä, 97 280€
 • Pertunmaan kunta, Kuortti -portti Pertunmaalle ja Etelä-Savoon, 64 372€