Suoraan sisältöön

Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö

Me teemme ylimaakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa, Itä-Suomen neuvottelukunnassa ja Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella.

Itä-Suomen neuvottelukunta

Itä-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja kansanedustajat. Itä-Suomen neuvottelukunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain maakunnalta toiselle. Etelä-Savo on vuonna 2020 Itä-Suomen maakuntien puheenjohtajamaakunta.

Neuvottelukunta on luonteeltaan yhteistyöelin, joka antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia. Varsinaiset päätökset asioista tehdään jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin 12.12.2018. Lue Itä-Suomen maakuntien hallitusohjelmatavoitteet (pdf)  tästä..

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä- ja Pohjois-Suomen  maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Neuvottelukunta tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen neuvottelukunnan ja molempien alueiden kansanedustajien kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain elokuun loppupuolella Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta antoi kannanoton 31.8. EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 varojen jaosta. Lue kannanotto (pdf) tästä.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alue

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen siitä, mitä asioita ja miten yhteistoiminnassa päätetään. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen asiat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta: maakuntahallituksen puheenjohtaja, kaksi muuta maakuntahallituksen tai maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja maakuntajohtaja.

Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Katso sopimus (pdf) yhteistoiminta-alueesta tästä.