Suoraan sisältöön

Laajakaistatukihaku

Laajakaistarakentamisen valtion tuki on avattu haettavaksi maakuntaliitossa. 

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Tukiohjelmalle on haettu rahaa EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa. Lisätietoja laajakaistahakkeesta Traficomin verkkosivuilta.

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022 ja samalla käynnistyi uusi laajakaistatukihanke. Tukea voi saada kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Yhteyksien vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Etelä-Savossa maakuntaliitto ja kunnat ovat yhteistyössä valmistelleet hankkeita. Traficom on laatinut Etelä-Savon kunnista markkina-analyysit, joissa Traficom on vahvistanut tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysien tulosten perusteella kunnat tarkentavat hankealueitaan ja tekevät niistä päätöksen. Markkina-analyysin ja kuntien hankealuepäätöksien jälkeen maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi.

Käynnissä olevat haut ja niihin littyvät asiakirjat löytyvät tältä sivulta. Asiakirjoissa esitetyt hankealueiden rajaukset ja alustavat verkot voidaan toimittaa erikseen pyydettäessä paikkatietoaineistona. Mahdollisia tiedostomuotoja ovat ESRI shp, AutoCAD dxf, MapInfo Tab tai MapInfo Mif. Pyynnössä tulee ilmoittaa hankealue ja toivottu tiedostomuoto.
Pyyntö tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen marko.tanttu@esavo.fi.

Etelä-Savossa on haettavissa valtion tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkojen rakentamiseen seuraavasti:

Hirvensalmen, Kangasniemen, Puumalan, Juvan ja Mäntyharjun kuntia koskevia hakuasiakirjoja on päivitetty Do not signifigant harm -lomakkeen osalta 13.5.2022. Nyt käytössä on lomakkeen lopullinen versio ja pyydämme hakijoita ystävällisesti käyttämään päivitettyä lomaketta hanke-ehdotuksien laadinnassa. Päivitetty lomake löytyy nyt em. kuntien hakuasiakirjojen yhteydestä sekä tästä: Do not signifigant harm -lomake. 

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Hirvensalmen kunnassa. Haku on avattu 20.4.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 27.5.2022 kello 12.00 mennessä.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake  (Lomake päivitetty 13.5.2022, pyydämme hakijoita ystävällisesti käyttämään tätä lomaketta hanke-ehtotuksen laadinnassa)

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Kangasniemen kunnassa. Haku on avattu 21.4.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 27.5.2022 kello 12.00 mennessä.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake (Lomake päivitetty 13.5.2022, pyydämme hakijoita ystävällisesti käyttämään tätä lomaketta hanke-ehtotuksen laadinnassa)

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Puumalan kunnassa. Haku on avattu 2.5.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 3.6.2022 kello 12.00 mennessä.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake (Lomake päivitetty 13.5.2022, pyydämme hakijoita ystävällisesti käyttämään tätä lomaketta hanke-ehtotuksen laadinnassa)

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Juvan kunnassa. Haku on avattu 3.5.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 3.6.2022 kello 12.00 mennessä.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake (Lomake päivitetty 13.5.2022, pyydämme hakijoita ystävällisesti käyttämään tätä lomaketta hanke-ehtotuksen laadinnassa)

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Mäntyharjun kunnassa. Haku on avattu 3.5.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 3.6.2022 kello 12.00 mennessä. Huomaa, että haku-asiakirjojen osat 3-5 poikkeavat muiden hakujen asiakirjoista hankealueen rajauksesta johtuen ja hakijoilla on myös mahdollisuus esittää omia hankealueita toteutukseen.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake (Lomake päivitetty 13.5.2022, pyydämme hakijoita ystävällisesti käyttämään tätä lomaketta hanke-ehtotuksen laadinnassa)

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Pieksämäen kaupungissa. Haku on avattu 13.5.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 17.6.2022 kello 12.00 mennessä.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake 

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Sulkavan kunnassa. Haku on avattu 16.5.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 17.6.2022 kello 12.00 mennessä.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake 

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Sulkavan kunnassa. Haku on avattu 16.5.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 17.6.2022 kello 12.00 mennessä.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake 

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi alla olevissa asiakirjoissa tarkemmin kuvatulle hankealueelle Sulkavan kunnassa. Haku on avattu 16.5.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 17.6.2022 kello 12.00 mennessä.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake