Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.

Kokouksen alussa Suomi-100 aluekoordinaattori Anu-Anette Varho tiivisti Etelä-Savon onnistuneen Suomi-100 -juhlavuoden huippukohdat. Etelä-Savon juhlavuosi oli yhdessä juhlimista, taide-elämyksiä, elokuvaesityksiä, yhdessä syömistä ja luonnossa nauttimista. Etelä-Savon juhlavuodesta tiedotettiin aktiivisesti eri tiedotusvälineissä ja somekanavissa. Juhlavuoden tapahtumat saavuttivat Etelä-Savossa suuren suosion ja runsaasti kävijöitä.

Lisätietoja: Suomi-100 aluekoordinaattori Anu-Anette Varho, puh. 044 770 0577

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi kokouksessa maakuntahallitukselle maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta. Tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus. Suurin muutos on jako kolmeen hallinnon tasoon. Suomen julkisen hallinnon tasot ovat tulevaisuudessa valtio, maakunta ja kunta. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 18 maakuntaa järjestävät esimerkiksi kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. 

Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia ja kustannustehokkaampia palveluja. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin. Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja ihmiset voivat tulevaisuudessa itse valita tarvitsemansa palvelun eri palveluntuottajien välillä. Uudistuksen tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua. Kansalaisille avautuu monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa maakunnan toimintaan esimerkiksi äänestämällä maakuntavaaleissa.

Alkukevät 2018 on viimeisten koko uudistukseen kytkeytyvien lakien osalta kiireistä valmistelutyön aikaa. Maalis-huhtikuussa hallitus saa lait eduskuntaan ja ne käsitellään vielä ennen kesälomia. Samaan aikaan jatkuu maakuntauudistuksen toimeenpano.

Myös Etelä-Savon maakunnassa alkuvuosi 2018 on maakuntavalmistelun aktiivista aikaa. Valmistelutyöryhmät edistävät tehokkaasti omia kokonaisuuksiaan. Monissa asioissa täytyy sopia myös maakuntarajat ylittävästä yhteistyöstä. Itä-Suomen viisi maakuntaa kokoontuvat tällä viikolla Varkaudessa yhteiseen palaveriin keskustelemaan liikenne- ja tienpitotehtävien yhteistyömahdollisuuksista Itä-Suomessa. Maakuntauudistuksen poliittinen neuvottelukunta kokoontui viime viikolla viemään luottamushenkilöhallinnon rakennetta eteenpäin.

Maakuntahallituksen kokouksessa tarkasteltiin myös valmistelua tekevää henkilöstöresurssitilannetta ja keskusteltiin tulevista rekrytointitarpeista. Vuoden alussa talousjohtajaksi valittu Sami Sipilä aloittaa seuraavaksi uudessa tehtävässään maakunnan talousvalmistelun parissa.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584

KAHDELLE HANKKEELLE RAHOITUSTA ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) –RAHASTA

Maakuntahallitus hyväksyi "Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu" ja ”Ideasta Euroiksi – Innovatiivinen kokeilu yritysten tuotekehityksen tehostamiseksi ja tuotekehitysekosysteemin implementoinniksi Etelä-Savoon” -hankkeet osarahoitettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella.

Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

"Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu" hankkeessa kehitetään kokeilujen kautta ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Hanke hakee Etelä-Savon harvaan asutulle maakunnalle uusia toimintamalleja ja palveluverkostoja, joilla tuotetaan yhteisöllisen ruokailun palveluja ikääntyville kuntalaisille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vammais- ja vanhuspalvelut ovat hankkeen toteuttajia. Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin osallistuu yrityksiä, järjestöjä ja vapaaehtoisia.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö (hyvinvointi) Eveliina Pekkanen puh. 044 770 0591

Ideasta Euroiksi – Innovatiivinen kokeilu yritysten tuotekehityksen tehostamiseksi

”Ideasta Euroiksi – Innovatiivinen kokeilu yritysten tuotekehityksen tehostamiseksi ja tuotekehitysekosysteemin implementoinniksi” –hankkeen tavoitteena on luoda ja toteuttaa maakunnallinen tuotekehitysohjelma. Hankkeesta saadaan aineistoa pienten yritysten tuotekehitysprosessien ongelmakohtien ratkaisuiksi.

Eteläsavolaisissa pienyrityksissä vain murto-osa yrityksistä toteuttaa systemaattista tuotekehitystä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 50 hengen yritykset, joissa tuotekehitysosaamisen tarve on suurin. Hankkeessa keskitytään konkreettisia tuotteita valmistaviin ja suunnitteleviin yrityksiin. Hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen yrityskehittäjätoimijoiden yhteistyönä. Tarkoituksena on luoda edellytykset laajemmalle yhteistyölle, jossa mukana olisivat myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonlinnan sekä Pieksämäen elinkeinopalvelut.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö (elinkeinoelämä/innovaatiotoiminta) Tomi Heimonen puh. 050 522 8587.

Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Teemu Hirvonen puh. 050 372 4507

  • Julkaistu 15.01.2018

Jaa


24 syys

Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta. Lue lisää

30 elo

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen

Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa. Lue lisää

27 elo

Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä