Suoraan sisältöön

Elinkeinot murroksessa

Elinkeinot murroksessa (ELMO2) - Etelä-Savon maakunnallinen toimeenpanohankkeessa editetään Etelä-Savon yritysten ja TKI-toimijoiden toimintaa. EU-rahoitteinen hanke on osa Itä- ja pohjois-Suomen maakuntien Euroopan Komission Elinkeinot murroksessa-pilotointia.

Etelä-Savo on mukana yhtenä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen seitsemästä maakunnasta (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) Euroopan Komission Elinkeinot murroksessa pilotoinnissa (Regions in Industrial Transition). Elinkeinot murroksessa -pilotoinnissa on mukana kaikkiaan 12 eurooppalaista aluetta, jotka haluavat vastata oman alueensa kehityshaasteisiin erityisesti osaavan työvoiman puutteen, korkean hintatason tuotetuotannon edistämisen ja teollisuuden taantuman ehkäisemisen osalta. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella on oma, yhteinen älykkään erikoistumisen strategia, johon on koottu alueen yksittäisten maakuntien vahvuuksia sekä osaamis- ja kasvualoja yhteiseksi kokonaisuudeksi. Strategian jalkauttamisen sekä yhteistyöverkostojen rakentamisen ja parantamisen tueksi Lapin liitto toteuttaa 1.4.2019-30.3.2021 välisenä aikana Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -Strategiasta käytäntöön -hanketta, jonka toteutukseen jokainen alueen maakunta osallistuu.    

Etelä-Savon maakuntastrategian ja maakuntaohjelman pohjalta edistetään Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön lisäksi myös Etelä-Savon maakunnan oman älykkään erikoistumisen strategian toteutumista. Konkreettista elinkeinojen uusiutumista ja maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovointi-toiminnan tehostamista kansallisesti ja kansainvälisesti sekä uusien yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO2) – Etelä-Savon maakunnallisessa toimeenpanohankkeessa (1.4.2019–31.3.2021). Hankkeessa pyritään edistämään Etelä-Savon yritysten ja TKI-toimijoiden panostuksia ja investointeja TKI-toimintaan. Lisäksi hankkeessa tuodaan esiin Etelä-Savon tunnettavuutta ketteränä, osaavana ja luotettavana aluekumppanina.

Industrial Transition: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/pilot-action-regions-in-industrial-transition

ELMO High Impact Action -yrityspilottirahoitusta haettavissa 4.9.2019–2.10.2019 Puun arvoketjun tuotekehitykseen liittyviin innovaatioihin. Lisätietoa hausta saatavissa https://elmoenf.eu/hia/