Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Tällä sivulla oleva tilastot ovat pääosin pdf-tiedostoja, joiden lukemiseen tarvitaan ilmaiseksi ladattava AcrobatReader-ohjelma.

Etelä-Savo ennakoi - Tilasto- ja ennakointitietoa Etelä-Savosta / Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Savon maakuntaprofiili 22.12.2016

Etelä-Savon kunnat 2013 27.8.2013
Vaalipiirit ja maakunnat 2013 27.8.2013

Väestö
Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-28.2.2017 30.3.2017
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-28.2.2017 30.3.2017
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-28.2.2017 30.3.2017

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2016 1.3.2017

Pinta-ala- ja väestötietoja 31.12.2016 7.4.2017

Väkiluku ja muutos 2016 7.4.2017
Väkiluku Etelä-Savossa 1980 - 2016 7.4.2017
Väestö ikäryhmittäin 31.12.2016 7.4.2017
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) 31.12.2016 7.4.2017

Maakuntien välinen muuttoliike 2015 18.5.2016
Maassamuutto ikäryhmittäin 2015 18.5.2016
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2006 - 2015 18.5.2016
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2015 18.5.2016
Kokonaisnettomuutto alueittain 2015 18.5.2016

Väestön koulutusrakenne 2015 7.11.2016

Väestöennuste alueittain 2015 - 2040 16.11.2015

Työvoima ja elinkeinorakenne
Työttömyystietoja Etelä-Savossa 28.2.2017 30.3.2017
Elinkeinorakenne 2014 (% työpaikoista) 28.9.2016
Työpaikat toimialoittain 2011-2014 (TOL2008) 28.9.2016
Työlliset toimialoittain 2011-2014 (TOL2008) 28.9.2016

Työllisyys- ja työttömyysaste 1998 - 2016 12.4.2017

Kuntien välinen työssäkäynti 2014 Etelä-Savossa 7.11.2016
Kuntien välinen työssäkäynti 2014 Etelä-Savossa, % 7.11.2016
Maakuntien välinen työssäkäynti 2014 / Etelä-Savo 7.11.2016

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2015* 22.12.2016
Taloudellinen huoltosuhde 2015* 22.12.2016

Aluetalous ja tuotanto
Väkiluku ja BKT maakunnittain 2014*, % koko maasta 13.12.2016
BKT euroa/asukas maakunnittain 2014* 13.12.2016
BKT maakunnittain 2014*, milj. €  13.12.2016

Kuntatalous
Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto) 15.7.2016
Tausta-aineistoa Kuntarakenne uudistukseen 2011 28.11.2011
Etelä-Savon kuntien tunnuslukuja 2011-2012 17.10.2013

Kuntakohtaisia tietoja
Etelä-Savon SOTE-alue (Powerpoint-tiedosto) 1.12.2015
THL:n sairastavuusindeksi, Etelä-Savo (Powerpoint-tiedosto) 1.12.2015

Matkailu
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 28.2.2017* 13.4.2017
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2016* 17.2.2017
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2015* 19.2.2016
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2014* 23.2.2015

Yöpymiset kuukausittain 2017* 13.4.2017
Yöpymiset kuukausittain 2016* 17.2.2017
Yöpymiset kuukausittain 2015* 19.2.2016
Yöpymiset kuukausittain 2014* 23.2.2015
Yöpymiset kuukausittain 2013 22.8.2014
Yöpymiset kuukausittain 2012 17.4.2014
Yöpymiset kuukausittain 2011  31.8..2012

Kotimaiset/ulkomaalaiset yöpymiset 1995 - 2013* 21.2.2014
Yöpymiset (vrk ja indeksi) 1995 - 2013* 21.2.2014

Kesämökit 2015 26.5.2016
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2005-2015 22.4.2016

Tilastolinkkejä
    * Etelä-Savo ennakoi
    * Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
    * Kuntaliitto - Kunnat.net
    * Sisäasiainministeriö
    * Tilastokeskus - ilmainen Statfin-tietokanta
      (Kuntaportaali) Keskeisiä tilastotietoja kunnittain
    * Muut maakunnat

Sivustoa päivitetty: 13.4.2017


Aluehallintoviranomaiset keräävät monenlaisia tilastotietoja, jotka kertovat maakunnan asukkaiden elämänlaadusta.

Etelä-Savo ennakoi

Etelä-Savo ennakoi -sivusto sisältää kattavat tiedot alueen väestöstä, luonnosta, yrityksistä ja keskeisistä toimialoista. >Tutustu sivustoon.