Maakunnan kehittäminen

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Toimivat liikennejärjestelmät ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita liikenteen kehittämisessä. Sujuvat yhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Pietariin ovat tärkeät.

Liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu Etelä-Savossa Itä-Suomen maakuntien kanssa tehtävään ylimaakunnalliseen liikennestrategiatyöhön sekä seuduilla tehtävään liikennejärjestelmäsuunnittelutyöhön.

Itä-Suomen liikennestrategia on valmistunut vuonna 2015. Liikennestrategian tavoitteena on tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen. Kärkitoimenpiteet ovat raaka-ainekuljetusten kannalta tärkeiden teiden liikennöitävyyden turvaaminen ja uudet monipuoliset liikennepalvelut arjen matkoja varten. Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluita. Lisätietoa Itä-Suomen liikennestrategiasta löydät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta.

Maakuntauudistuksen valmisteluun liittyen maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyy alkuvuodesta 2018. Suunnittelusta saa tietoa tällä sivulla prosessin käynnistyttyä.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Marko Tanttu,
puh. 044 7700 488.