Maakuntaliiton päätöksenteko


 

Kuntien edustajainkokous 14.8.2017

Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokous pidetään maanantaina 14.8.2017 klo 10.00 Suomen Nuoriso-opistolla Artium-auditoriossa, osoite Paukkulantie 22 Mikkeli. Kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet siten kun Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 2. luvussa on määrätty. Kutsu/esityslista ja lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisjohtajalta.


 

Etelä-Savon maakuntaliiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, jossa kullakin eteläsavolaisella kunnalla on vähintään yksi edustaja. Yhteensä valtuutettuja on 67. Maakuntavaltuuston valitsee kunnallisvaltuustojen valitsema edustajainkokous neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kokooonpanon tulee vastata viimeisten kunnallisvaalien tulosta. Kaikki maakuntavaltuutetut ovat myös omien kuntiensa valtuutettuja.

Liiton käytännön työtä johtaa 13-jäseninen maakuntahallitus, jonka maakuntavaltuusto valitsee. Myös hallituksen poliittinen koostumus määräytyy kunnallisvaalien perusteella.

Tarkastuslautakunta on viisijäseninen elin, joka arvioi, toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.


Etelä-Savon maakuntahallitus kuvattuna 2015.

Kokoukset

Maakuntaliiton päättävien elinten esityslistat ja pöytäkirjat  ovat julkisia. >Tutustu niihin.