Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!

Arkkitehti Martti Välikankaan suunnittelemat Savonlinnan keskussairaalan rakennukset
Kuva: Laura Vikman 2015, Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta.                                  

Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista. 

Modernia rakennusperintöä on Etelä-Savossa dokumentoitu lähinnä kuntien yleiskaavoituksen yhteydessä. Vikmanin selvitys antaa kokonaiskuvan siitä, millaista eri kausien arkkitehtuuria Etelä-Savossa on. Etelä-Savossa on järjestetty lukuisia arkkitehtikilpailuja, joiden tuloksena on rakennettu mm. näyttäviä kunnantaloja ja kulttuurikeskuksia. Esimerkkeinä näistä on Mikaeli Mikkelissä ja Poleeni Pieksämäellä. Useat kiinnostavat rakennukset ovat arkkitehtien Eero Jokilehto ja Martti Välikangas käsialaa.

Rakennettu kulttuuriympäristö ilmentää yhteiskuntamme rakentumista ja on näkyvä osa historiaamme. Vikmanin taustaselvityksen tarkastelujaksolle (1939-1990) sisältyvät mm. toinen maailmansota, jälleenrakennuskausi, hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, rakennustekniikan kehittyminen, öljykriisi ja taloudellinen nousukausi. Moderni rakennusperintö muodostaa suurimman osan arkiympäristöämme ja siksi voi olla vaikea havaita rakennusten arkkitetuurin hienoja erityis- ja ominaispiirteitä. Ne on hyvä dokumentoida viimeistään nyt, kun maakunnan julkista rakennuskantaa uhkavat laajat korjaus- ja muutostarpeet.

Tietoja inventoiduista rakennuksista löytyy Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannasta: www.esku.fi. Sivustolta löytyy myös artikkeleja aiheesta.

FM Laura Vikmanin taustaselvitys: http://www.esavo.fi/resources/public//2017/Moderni%20arkkitehtuuri%20taustaselvitys.pdf

Lisätietoja: Ympäristöpäällikko Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618 sanna.poutamo(at)esavo.fi

  • Julkaistu 19.03.2018

Jaa


19 maalis

Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!

Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista. Lue lisää

19 helmi

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella. Lue lisää

15 tammi

Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä