Maakunnan kehittäminen

Kulttuurin tulevaisuuspöytä on vuonna 2017 aloittanut verkosto toimijoita, joita kiinnostaa kulttuurin rooli ja asema tulevassa Etelä-Savon maakunnassa.

Kulttuurin tulevaisuuspöytä on yhteistyö- ja asiantuntijafoorumi, joka

  • seuraa ja edistää alan kehitystä maakunnassa ja alueen kunnissa
  • huolehtii osaltaan maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistumisesta
  • osallistuu alan strategiseen suunnitteluun sekä
  • tukee maakuntaa kulttuuria koskevien asioiden valmistelu- ja kehittämistyössä.

Kulttuurin tulevaisuuspöytä ei aloittanut täysin puhtaalta pöydältä, sillä Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma työstettiin yhteistyössä ja valmistui keväällä 2016 (ks. videokooste). Tämän ohjelman pohjalta kulttuurin tulevaisuuspöytä jatkaa yhteistyötä. Kulttuurin tulevaisuuspöytä on toimijajoukko, jota mm. maakuntauudistuksen aluekehittämistä käsittelevät valmisteluryhmät kuulevat.

Verkoston tavoitteena on mm. edistää kulttuurin ja taiteen asemaa maakunnan elinkeinoelämässä sekä vahvistaa toimijoiden yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Verkosto kokoontuu kehittämispäällikkö Heli Gyntherin kutsusta 3-4 kertaa vuodessa ja käsittelee ajankohtaisia kulttuurialan asioita ja vie niitä eteenpäin.

Kulttuurin tulevaisuuspöydän kattauksiin voit tutustua blogikirjoituksien kautta:

Kulttuuria maakuntauudistukseen (25.8.2017)
Kulttuurin nykytila ja tulevaisuus puhuttaa (18.5.2018)
Rahasta puhutaan kulttuurinkin yhteydessä (10.9.2018)

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 (etunimi.sukunimi@esavo.fi).