Vireillä olevat maakuntakaavat

Maakunnan liiton yhtenä tehtävänä on kehittää maakunnan toimintaympäristöä mm. laatimalla maakuntakaavaa, pitämällä kaavaa ajan tasalla ja kehittämällä sitä. Maakuntaliitto tarpeen mukaan päivittää ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa laatimalla vaihemaakuntakaavoja. Tällä hetkellä vireillä oleviin vaihemaakuntakaavoihin voi tutustua oheisista linkeistä:

>> 2. vaihemaakuntakaava

- Käsiteltävinä teemoina mm. luonnonvarat, vähittäiskaupan suuryksiköt, arvokkaat maisemat ja kulttuuriympäristöt sekä joukko muita voimassa olevan kaavan päivityksiä eri maankäyttöteemoissa.
- Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 12.12.2016
- Valtuuston hyväksymispäätöksestä jätetty yksi valitus on käsittelyssä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa
- Maakuntahallitus päätti 20.3.2017 määrätä kaavan tulemaan voimaan valituksesta riippumatta