Uusiutuva Etelä-Savo -hanke

Etelä-Savon maakuntaliitto uudisti vuosina 2008 ja 2009 maakunnan kehittämisstrategian eli maakuntasuunnitelman.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia valmisteltiin yhteistyössä jäsenkuntien, valtion aluehallintoviranomaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Maakuntavaltuusto vahvisti strategian toukokuussa 2009.

Yhteinen strategia luo pohjaa maakunnan suunnittelulle, edunvalvonnalle ja muille toimille, jotka vahvistavat Etelä-Savon imagoa ja sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa Etelä-Savon väestö- ja talouskehitystä.

Strategian uudistustyön liitto toteutti hankkeessa 'Uusiutuva Etelä-Savo - maakunnan strategiatyö ja viestintä'. Hanketta ohjasi laajapohjainen strategiaryhmä, jonka maakuntahallitus asetti ja jossa oli keskeisten yhteistyötahojen edustajat. Puhetta strategiaryhmässä johti maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen ja sihteerinä toimi maakuntasihteeri (nyk. ohjelmapäällikkö) Jyrki Kuva. Strategiatyötä veti konsulttityönä Talent Partners Public Consulting Oy.

Strategia päivitettiin vuonna 2012. Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusiutuvan Etelä-Savo 2020 -maakuntastrategian marraskuussa 2012.

Strategia päivittyi

Maakuntaliitto päivitti vuonna 2012 maakuntastrategian. >Tutustu tarkistettuun strategiaan.