Markkinointihanke 2009 - 2011

Etelä-Savo käynnisti helmikuussa 2009 maakunnallisen markkinointihankkeen Etelä-Savo - Saimaan maakuntatunnetuksi. Hanke päättyi joulukuussa 2011.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä maakunnan myönteistä tunnettuutta ja sitä kautta houkutella alueelle lisää investointeja, yrittäjiä ja asukkaita. Maakuntahallitus hyväksyi helmikuussa 2009 liiton viraston valmisteleman 700 000 euron hankkeen, jolle oli saatu myös EU-ohjelmarahaa. Yksityistä rahoitusta liitto sai koottua hankkeeseen kolmelle vuodelle 75 000 euroa.

Hanke oli tärkeä osa maakunnan Uusiutuva Etelä-Savo -strategian käytännön toteutusta. Hanketta pohjustettiin viestintäsuunnitelmalla ja maakunnan imagotutkimuksella, jonka Taloustutkimus teki alkuvuodesta 2008. Imagotutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla on jopa 600 000 ihmisen muuttopotentiaali. Suurin muutosta kiinnostunut ryhmä ovat alle 40-vuotiaat.

Vuoden 2012 alkupuolella käynnistyi uusi maakunnan markkinointihanke Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta.

Lisätietoja tunnettuushankkeesta antaa yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.