Etelä-Savon maakuntakaava paikkatietoaineistona

Etelä-Savon voimassaoleva maakuntakaava on vapaasti saatavissa paikkatietoaineistoina seuraavista lähteistä:

  • Maakuntakaavaan voi tutustua maanmittauslaitoksen ylläpitämässä verkkopalvelu paikkatietoikkunassa lisäämällä maakuntakaava sivustolla olevaan karttaikkuna-sovellukseen. Em. karttaikkunan avulla voi julkaista omia karttoja kotisivuillaan ilmaiseksi kuten alla oleva karttaikkuna on tehty. Myös aineiston metatiedot on luettavissa paikkatietoikkunan kautta. Tässä suora linkki metatietoihin.
  • Maakuntakaava-aineiston voi myös liittää rajapintapalvelun kautta omaan paikkatietosovellukseen. Rajapintapalvelun linkki on http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/maakuntakaavat/etela_savo/etela_savo_maakuntakaava_ms6
  • Lisäksi voit ladata itsellesi Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) paikkatietoaineiston shp-muodossa zip-paketissa tästä ja tuulivoimaa käsittelevän Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan (2016) paikkatietoaineiston shp-muodossa zip-paketissa tästä (molemmat EUREF_FIN_TM35FIN).

Kaavat ovat voimassa yhtä aikaa, joten niiden ohjausvaikutus maakunnan alueidenkäyttöön on aina selvitettävä kokonaisuutena. Kokonaistarkastelun helpottamiseksi voi oheisessa karttasovelluksessa tutustua kolmen voimassaolevan maakuntakaavan yhdistelmään.