Matkalaukku

Matkalaukku - Etelä-Savon matkailun ja kulttuurin yhteistyöhanke oli Etelä-Savon maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämisprosesseja tukeva koordinaatiohanke.

Hankkeen perustan muodostivat matkailun, kulttuurin ja vapaa-ajan kolminaisuus, joka rakentuu Etelä-Savon imagon ja eteläsavolaisen identiteetin varaan. Uutta elinkeinotoimintaa, työtä ja tulonmuodostusta matkailuun ja kulttuuriin syntyy vain näiden osatekijöiden vahvuuden ja Etelä-Savon elinvoimaisuuden kautta.

Matkalaukkuhanke tähtäsi matkailu- ja kulttuuriklustereiden kehittämistyön jatkuvuuteen ja kestävyyteen Etelä-Savossa. Hanke sitoi kulttuurimatkailun nimissä yhteen maakunnan matkailu- ja kulttuuriklustereiden toimijoita, edisti toimijoiden keskinäistä verkottumista ja alan pitkäjänteistä kehitystä.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteina oli Etelä-Savon imagon ja identiteetin vahvistaminen, osaamisen, yrittäjyyden ja yhteistyön kehittäminen sekä maakunnallisen ja ylimaakunnallisen matkailu- ja kulttuuriyhteistyön kehittäminen.

Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä olivat matkailun kehittämissuunnitelman — ja soveltuvilta osin kulttuurin kehittämissuunnitelman — toteutuksen suunnittelu, toiminnan organisointi ja valvonta sekä hankekokonaisuuksien seuranta.

Hanke sisälsi myös hanketyön aktivointia, ohjausta ja seurantaa sekä matkailun rahoitusviranomaisten yhteistyön koordinointia eli matkailurahoittajatiimin vetovastuun. Toimijoiden välisen yhteistyön aktivointi ja koordinointi sekä osaamiskeskustoimintojen selvittäminen kuuluivat myös osana hankkeeseen.

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliitosta.