Tutustu matkailun aluerakenneselvitykseen


Matkailun aluerakenneselvitys ja kohteiden benchmarking on Etelä-Savon matkailun, kaupan ja strategisen maankäytön - hyvän toimintaympäristön kehittämisen tausta-aineisto.

Matkailun aluerakenneselvityksen tuloksia esiteltiin keskeisille matkailutoimijoille maakuntaliiton järjestämässä matkailufoorumissa 22.8.2013 (lue tiedote Aluerakenne selvityksestä ja tilaisuudesta). Samalla esiteltiin myös maaseutu- ja järvimatkailun erilaisia benchmarking kohteita maakunnan oman matkailun ja matkailukonseptien kehittämiseksi.

1. Matkailun aluerakenneselvitys tarkentaa ja kokoaa yhteen nykyisen keskusverkon, vapaa-ajan asutuksen ja matkailun toimintaympäristön osin tilastoinnin ulkopuolelle jäävän piilevän rakenteen ja asiakasvirrat. Etelä-Savon maakuntaliitto on yhteistyössä kuntien ja matkailutoimijoiden kanssa laatinut tämän Etelä-Savon matkailun aluerakenneselvityksen, jonka yhteenvetoaineisto löytyy alla olevista linkeistä. Kuntakohtaiset aineistot on toimitettu kuntien käyttöön.
- Etelä-Savon matkailun aluerakenneselvityksen selostus
- Yhteenvetokartta
- Yhteenvetotaulukko

2. Benchmarking -työn perusteena on usko käytännön hyvien esimerkkien ja verrokkialueiden voimaan. Tavoitteena on analysoida koti- ja ulkomailla eräiden tunnettujen maaseutu- ja järvimatkailukohteiden, matkailukonseptien ja matkailutuotteiden toimintaympäristöä, kilpailukykyä ja sen keskeisiä osatekijöitä, matkailun kokonaiskonseptia sekä tuotekehityksen potentiaalia.
- Benchmarking esittelydiat, Rovaniemi ja Turun saariston rengastie
- Benchmarking esittelydiat, maaseutu- ja järvimatkailukohteet
- Saimaa kauneinta Suomea (1939) julkaisu

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen (puh. 0407236760, jarmo.vauhkonen@esavo.fi) ja kehittämispäällikkö Heli Gynther (puh. 0407737285, heli.gynther@esavo.fi) Etelä-Savon maakuntaliitosta.