Maakunnallinen markkinointihanke

Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hanke markkinoi Etelä-Savoa erinomaisena paikkana elää ja asua, yrittää ja opiskella sekä harrastaa kulttuuria että hankkia muita elämyksiä. Hanketta toteutettiin vuosina 2012 - 2013. Hanke päättyi helmikuussa 2014.

Saimaan maakunnan elinvoimahanketta vetäjänä toimi Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen budjetti oli 1,9 miljoonaa, ja se on jatkoa vuoden 2011 lopussa päättyneelle hankkeelle Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi.

Elinvoimahankkeen tavoitteena oli kohentaa Etelä-Savon yleistä imagoa ja synnyttää myönteisiä mielikuvia. Lisäksi hanke toi esiin alueen tarjontaa ja kehitti alueen ja sen toimijoiden markkinointia. Hankkeen teemat olivat: Asu, Koe, Opi ja Tee.

Mukaan hankkeeseen olivat omissa osahankkeissaan maakunnan keskeiset kärkitapahtumat: Savcor Ballet, Savonlinnan oopperajuhlat, St. Michel- ja Kuninkuusravit sekä Salmelan ja Retretin taidekeskukset. Ostosmatkailuosiossa mukaan olivat Kauppakeskus Akseli, Osuuskauppa Suur-Savo ja Tavaratalo Carlson. Maakuntaliittossa hankkeeseen työskenteli markkinointipäällikön ja projektisihteerin.

Maakunnallisen markkinoinnin jatkotarvetta selvitettiin maakuntaliiton hankkeessa Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys. Esiselvityshanke alkoi helmikuussa ja päättyi syyskuussa 2014.

Maakuntaliitto rahoittaa maakunnan EAKR-ohjelmasta Elinvoimainen Saimaan -maakunta -hankkeen ja Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvityshankkeen lisäksi kahta seutujen vetämää matkailumarkkinointihanketta:

Tuotteista ja myy -hanketta vetää Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset (budjetti noin 1,1 miljoonaa euroa) ja Matkailueurot elämyksiksi Saimaalla -hanketta Savonlinnan seudun kuntayhtymä (0,8 milj.e). Lisätietoja matkailumarkkinoinnin hankkeista maakuntaliitossa antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285.

Yhteensä nämä kolme maakunnallista markkinointihanketta kehittävät Etelä-Savon imagoa ja näkyvyyttä varsin mittavasti eli miltei neljällä miljoonalla eurolla. Rahasta suurin osa, 2,3 miljoonaa, on Suomen valtion ja EU:n rahaa. Yksityiset yritykset osallistuvat markkinointitoimiin noin 1,1 miljoonalla ja kunnat vajaalla puolella miljoonalla. Kaikki hankkeet kestävä vuoden 2013 loppuun.

Etelä-Savo - vetovoimainen Saimaan maakunta -hanke oli jatkoa vuosina 2009 - 2011 toteutetulle Etelä-Savo - Saimaan maakunta tunnetuksi -hankkeelle.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.


Etelä-Savossa perheelle jää aikaa, kun työmatkat ovat lyhyet.