Maakuntaohjelman 2018 - 2021 valmistelu käyntiin

Maakuntahallitus päätti joulukuussa 2016 käynnistää Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun tuoreen maakuntastrategian linjausten pohjalta. Valmisteluprosessi etenee työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden ohjelman vuoden 2017 viimeisessä kokouksessa.

Nyt laadittavat maakuntaohjelmat valmistellaan meneillään olevan maakuntauudistuksen synnyttämässä hallinnon ja toimintatapojen muutostilanteessa, joten niiden rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämiskokonai-suudet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, maakunnan asukkaiden ja yritysten kanssa.

Tuore maakuntastrategia linjaa ohjelman painotukset. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2016 aikana laajassa yhteistyössä valmistellun Etelä-Savo 2030 -maakuntastrategian joulukuussa. Strategiaa pohjusti sitä edeltänyt Etelä-Savon tulevaisuuden skenaariot -ennakointityö, jossa tarkasteltiin ulkopuolisen maailman vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

Ohjelma valmistellaan vuorovaikutteisessa, kaikille osapuolille avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Ohjelman sisältövalmistelu tehdään edeltävän strategiatyön tapaan työpajatyöskentelyn ja olemassa olevien yhteistyöverkostojen pohjalta osallistavilla yhteistyömenettelyillä. Ohjelmasisältöä tuotetaan myös muissa maakuntaliiton työprosesseissa ja eri tarpeisiin kootuilla yhteistyöfoorumeilla. Liiton johdolla tehtävä maakunnallinen ennakointityö kytketään myös tiiviisti osaksi ohjelmavalmistelua. Valmistelussa otetaan huomioon myös valtakunnalliset aluekehittämisen linjaukset.

Maakuntaohjelmasta tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi ja sen pohjalta laadittava ympäristöselostus.

Maakuntaliitto ottaa palautetta vastaan sähköisesti osoitteessa  www.lyyti.in/maakuntaohjelmapalaute tai postitse osoitteella Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli. 

Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä maakuntaohjelman sekä sen ympäristöarvioinnin ja -selostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta.

Mielipiteitä voi esittää koko ohjelman laatimisprosessin ajan.

Maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos lausunnolla. Tutustu ja kommentoi!

Maakuntahallitus käsitteli Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksen 4.9.2017 ja päätti lähettää sen sidosryhmille lausunnolle. Samalla ohjelmaluonnos ja sen ympäristöselostus laitettiin julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi. 

Maakuntaliitto ottaa luonnosta koskevaa palautetta vastaan nähtävilläoloaikana 8.9.-10.10 2017 sähköisesti osoitteessa www.lyyti.in/maakuntaohjelmapalaute tai postitse osoitteella Maakuntaliiton kirjaamo, Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI.

Lisätietoja antavat: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903; riitta.koskinen@esavo.fi ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698; jyrki.kuva@esavo.fi. Ympäristöarvioinnin valmistelusta lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, sanna.poutamo@esavo.fi, puh 040 724 9618.