Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille

Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hankkeessa maakuntaliitto selvittää, mitkä ovat eteläsavolaisten kuntien valmiudet hakea hankerahoitusta ns. kyläverkkohankkeille. Kyläverkkohankkeita rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja niiden tavoitteena on parantaa nopeita laajakaistayhteyksiä harvaan asutulla maaseudulla.


Laajakaistayhteydet eivät toimi kaikkialla niinkuin niiden pitäisi.

Jotta rahoitusta maaseudun kehittämisohjelmasta voi hakea, pitää olla kuitenkin selvillä, onko kylällä riittävästi asukkaita, jotka haluavat liittyä laajakaistaverkkoon. Hankehakemukseen pitää liittää myös alustava suunnitelma rakennettavasta verkosta. Maakuntaliiton hanke auttaa kuntia ja kyliä hankkimaan nämä tiedot. Maakuntaliitto laatii laajakaistahalukkuudesta kyselyn.

Maakuntahallitus myönsi 17. marraskuuta 2014 maaseutualueiden laajakaistaselvitykseen 30 000 euroa, josta maakunnan kehittämisrahaa on 21 000 euroa.

Lisätietoa antaa maakuntainsinööri Marko Tanttu, puh. 044 770 0488.

Aiemmin maakuntaliitto toteutti hanketta Laajakaista kaikille Etelä-Savossa.