Jousi
Koulutusuudistuksissa huomioitava alueiden erot
Koulutusuudistuksissa huomioitava alueiden erot

Yrityksille on turvattava osaavaa työvoimaa, peruskoulusta valmistuvan nuoren on voitava jatkaa opintoja kotoa käsin ja kuntien rahoitusvastuuta on selkiytettävä. Etelä-Savon maakuntahallitus antoi lausunnon toisen asteen koulutuksesta. Alueelliset erot on otettava huomioon, sanoo maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Uusi EU-kausi tiukensi hankeseulaa
Uusi EU-kausi tiukensi hankeseulaa

Maakuntahallitus hyväksyi 17. marraskuuta ensimmäiset kehittämishankkeet, jotka rahoitetaan uuden EU-kauden rakennerahasto-ohjelmasta. Rahaa on käytettävissä aiempaa vähemmän, joten hankkeet joutuvat läpäisemään tiukan seulan. Valintoja ohjaa maakuntaohjelma. Hyville hankkeille rahoitus kuitenkin järjestyy, uskoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen.

Turpeen otosta kysely
Turpeen otosta kysely

Turvetuotanto herättää voimakkaitakin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää loppuvuodesta, mitä mieltä alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä maanomistajat ovat turvetuotannosta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Mielipiteet voi ilmaista verkossa, jonne liitto on laatinut kyselyn.

Etelä-Savo sai hyvinvointiryhmän
Etelä-Savo sai hyvinvointiryhmän

Etelä-Savoon on perustettu hyvinvointiryhmä. Ryhmän tehtävänä on pohtia uudenlaisia keinoja, jotka edistävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Haaste on suuri, sillä maakunta on yksi Suomen sairaimpia. Työtään ryhmä ei aloita kuitenkaan tyhjältä pöydältä.

Eloa!-lehti lähes joka kotiin
Eloa!-lehti lähes joka kotiin

Eloa Etelä-Savosta! -lehti putkahtaa lähiaikoina lähes joka kotiin Etelä-Savossa. Lehti kertoo muun muassa siitä, mitä kuuluu Pieksämäen veturitalleille ja elämänkaarikylälle. Entä miten juomamme vesi pysyy puhtaana myös tulevaisuudessa? Myös se selviää. Esittelyssä ovat hankkeet, joita maakunta on rahoittanut EU:n rakennerahasto-ohjelmilla.

Hyvinvointifoorumi pohtii onnea
Hyvinvointifoorumi pohtii onnea

Voiko onnellisuutta edistää tai terveyteen motivoida? Tätä pohtii kaksi tunnettua asiantuntijaa hyvinvointiseminaarissa Mikkelissä joulukuun alussa. Onnesta alustaa onnellisuusprofessoriksikin tituleerattu Markku Ojanen. Dosentti Pilvikki Absetz paneutuu puolestaan terveyteen ja erityisesti kysymykseen, mikä motivoi ihmistä.

Lentoliikenne vaatii edunvalvontaa
Lentoliikenne vaatii edunvalvontaa

Lentoliikenne on Etelä-Savolle tärkeä edunvalvonta-asia. Vaihtoehtoisia liikennemuotoja on erityisesti Savonlinnassa vaikea löytää. Meidän on oltava edunvalvonnassamme erittäin aktiivisia, sanoo maakuntahallituksen savonlinnalainen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.).

Sanomalehdet avoimesti verkkoon
Sanomalehdet avoimesti verkkoon

Helsingin yliopiston Aviisi-hanke oli suurin maakuntahallituksen 17. marraskuuta hyväksymistä EU-hankkeista. Reilun puolen miljoonan euron hankkeen tavoitteena on saada noin sadan viimeisen vuoden sanomalehtiaineisto avoimeksi. Näin aineistoja voitaisiin käyttää hyödyksi niin lehtitaloissa kuin kouluissa, kansalaisopistoissa ja yhdistyksissä.

Uutta teknologiaa opetukseen
Uutta teknologiaa opetukseen

Etelä-Savon koulutus oy kehittää EU-ohjelmarahalla hyvinvointialan oppimisympäristöjä. Tavoitteena on, että Etelä-Savo saa ammattilaisia, jotka hallitsevat uusimman teknologian jo työelämään astuessaan. Tämä uskotaan lisäävän sosiaali- ja terveysalan tuottavuutta. Maakuntaan syntyy myös uutta yritystoimintaa.

Männyn sydämen salat julki
Männyn sydämen salat julki

Metsäntutkimuslaitoksen Metlan Punkaharjun yksikkö aikoo selvittää, miten mitata mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti, paljonko männyn sydänpuu sisältää erilaisia uuteaineita. Metlan Tuikepuu-hanke on saanut EU-ohjelmarahaa 270 000 euroa. Analyysien avuksi hanke kehittää optista teknologiaa.

Lisää tutkimustietoa saasteista
Lisää tutkimustietoa saasteista

Mikkelin ammattikorkeakoulu hankkii lisää tietoa Etelä-Savon veden ja ilman puhtaudesta. Vim-hanke selvittää myös seikkoja, jotka rasittavat ympäristöä. Tietoa voivat käyttää hyväksi maakunnan yritykset, kun ne tehostavat energiantuotantoa ja vähentävät investointi- ja huoltokustannuksia. Tämä kasvattaa yritysten kilpailukykyä.

Kylien laajakaistahalut selvitetään
Kylien laajakaistahalut selvitetään

Maakuntaliitto selvittää, mitkä ovat eteläsavolaisten kuntien valmiudet hakea hankerahoitusta ns. kyläverkkohankkeille. Kyläverkkohankkeita rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja niiden tavoitteena on parantaa nopeita laajakaistayhteyksiä harvaan asutulla maaseudulla.

Saimaan geoparkkia viriteltiin seminaarissa
Saimaan geoparkkia viriteltiin seminaarissa

Geologia on luontomatkailun nouseva trendi, ja geopark-toimintatavasta onkin tullut maailmalla suosittu toimintamalli. Se kehittää erityisesti luontomatkailua. Saimaan geopark-statusta viriteltiin seminaarissa marraskuun alussa. Geopark-verkostoon pääsy merkitsee muun muassa markkinointitukea ja lisää matkailijoita.

Maakuntavaltuusto kokoontuu Kangasniemellä
Maakuntavaltuusto kokoontuu Kangasniemellä

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontuu 24. marraskuuta Kangasniemellä kunnanvirastolla. Kokouksessa valtuusto hyväksyy toiminnan ja talouden linjat maakuntaliitolle vuosille 2015 – 2017. Lisäksi maakuntavaltuusto keskustelee Etelä-Savon toisesta vaihemaakuntakaavasta. Kaava ohjaa muun muassa turpeen nostoa.

Hallituksen kokoukset kevätkaudella 2015
Hallituksen kokoukset kevätkaudella 2015

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 15. joulukuuta Mikkelissä. Alkuvuonna 2015 maakuntahallitus kokoontuu 19. tammikuuta, 16. helmikuuta, 23. maaliskuuta, 20. huhtikuuta, 18. toukokuuta ja 15. kesäkuuta. Loppuvuoden 2015 kokoukset päätetään myöhemmin.

Liiton virasto suljettu vuoden vaihteessa
Liiton virasto suljettu vuoden vaihteessa

Maakuntaliiton virasto on suljettu vuoden vaihteen molemmin puolin eli 29. joulukuuta 2014 – 6. tammikuuta 2015.

Tapahtumia, kokouksia ja vierailuja
Tapahtumia, kokouksia ja vierailuja

Eteläsavolaiset rakennustarkastajat ovat koulutuksessa Hirvensalmen Satulinnassa 25. - 26. marraskuuta. Maakuntavaltuusto kokoontuu 24. marraskuuta Kangasniemellä ja maakuntahallitus 15. joulukuuta ja maakunnan yhteistyöryhmä 17 joulukuuta Mikkelissä.