Jousi

JOUSEN lokakuun 2014 numerossa kerromme muun muassa, miten tiukan kannanoton ministeriön rahoitusesitys kirvoitti Itä-Suomelta. Etelä-Savo ja muut maakunnat kaipaavat aluehallintoon myös kansanvaltaa. JOUSI kertoo lisäksi, miten maakuntakaava täydentyy, miten saimaannorppaa suojellaan kalastuksen vaaroilta ja mistä maakuntaliiton työpäivät täyttyvät vuonna 2015.

Itä-Suomelta tiukka kannanotto ministeriön rahoitusesitykseen
Itä-Suomelta tiukka kannanotto ministeriön rahoitusesitykseen

Itä-Suomi ei hyväksy työ- ja elinkeinoministeriön syyskuista rahoitusesitystä. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokunta pitää esitystä aluekehityslain lain vastaisena ja edellyttää, että ministeriö valmistelee esityksen uudelleen. Esitys koskee EU:n rakennerahastorahojen käyttöä. Työvaliokuntaa johtaa Etelä-Savon Jarkko Wuorinen.

Kansanvaltaista aluehallintoa vahvistettava
Kansanvaltaista aluehallintoa vahvistettava

Huoli maakuntien tulevaisuudesta ja tasapuolisesta kohtelusta nousivat esiin, kun Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 20. lokakuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi kaksi kannanottoa, joista toinen koskee maakuntien tulevaisuutta ja toinen EU:n rakennerahastorahojen käyttöä.

Parikkalan rajanylityspaikka ja alempi tieverkko tärkeitä
Parikkalan rajanylityspaikka ja alempi tieverkko tärkeitä

Parikkalan ja Syväoron kansainvälinen rajanylityspaikka on Etelä-Savolle tärkeä asia. Sitä tarvitsevat sekä matkailuala ja tavaraliikenne että muu maakunnan yrityselämä. Myös hyväkuntoinen alempi tieverkko on elinkeinoille elinehto. Maakuntahallitus keskusteli liikennehankkeista 20. lokakuuta.

Maakuntakaavan täydennys etenee
Maakuntakaavan täydennys etenee

Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja lausunnoilla. Liitto sai suunnitelmasta 8 muistutusta ja 31 lausuntoa. Vaihemaakuntakaava täydentää nykyistä maakuntakaavaa. Jarmo Vauhkonen vetää kaavatyötä.

Etelä-Savo mukaan OECD:n tutkimushankkeeseen
Etelä-Savo mukaan OECD:n tutkimushankkeeseen

Etelä-Savon lähtee mukaan muun Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Pohjois-Ruotsin kanssa tutkimushankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on koota tietoa muun muassa siitä, pitäisikö harvaan asuttujen pohjoisten alueiden vuoden 2020 jälkeenkin kuulua korkean EU-tuen piiriin. Tutkimus tilataan OECD:ltä.

Hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman
Hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman

Vuonna 2015 Etelä-Savon maakuntaliitto jatkaa maakuntakaavan täydennystä. Työn alla on ns. toinen vaihemaakuntakaava, joka ohjaa erityisesti luonnonvarojen käyttöä. Myös Itä-Suomen liikennestrategia päivittyy ensi vuonna. Mervi Simoska esitteli liiton tulevaa toimintaa maakuntahallitukselle.

Saimaannorpan suojeluun seurantaryhmä
Saimaannorpan suojeluun seurantaryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut seurantaryhmän saimaannorpan suojelemiseksi. Ryhmän tehtävänä on arvioida, riittävätkö nykyiset kalastusta rajoittavat toimet suojelemaan norppaa. Ensimmäinen kokous on marraskuussa, ja siihen osallistuu edustajia myös Etelä-Savosta.

Maakuntavaltuusto kokoontuu Kangasniemellä
Maakuntavaltuusto kokoontuu Kangasniemellä

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontuu syyskokoukseensa Kangasniemelle. Kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 24. marraskuuta 2014 klo 10. Markku Kakriainen johtaa puhetta, kun ministerityöt pitävät Lenita Toivakan poissa puheenjohtajan paikalta.

Maakuntahallituksen kokousaikoja 2015
Maakuntahallituksen kokousaikoja 2015

Vuonna 2015 Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 19. tammikuuta. Siitä tahti jatkuu tasaisena, ja maakuntaliiton tiloissa Mikkelissä Mikonkadulla on kokous kerran kuussa. Niihin osallistuvat muun muassa Pekka Seleniuis ja Kaija Viljakainen.

Tapahtumia, kokouksia ja vierailuja
Tapahtumia, kokouksia ja vierailuja

Itä-Suomen liikennepulmia pohditaan 28.-29. lokakuuta Mikkelissä. Saimaan Geopark -seminaari kokoaa väkeä Imatralle marraskuun alussa, jolloin myös maakuntajohtajat tapaavat toisensa Helsingissä ja Etelä-Savon maakuntakaavan täydentäjät Mikkelissä.