Jousi

Helmikuun JOUSI kertoo muun muassa siitä, miten etenee maakuntakaavan ja maakuntaohjelman päivitys Etelä-Savossa. JOUSESTA selviää myös, mikä on tilanne uuden maakuntajohtajan valinnassa. Tuore JOUSI tietää lisäksi, että vanha EU-kausi toteutuu hyvin ja uutta ollaan kovaa vauhtia käynnistämässä. Itä-Suomen energiaraportti yllättää iloisesti.

Kaupan ja luonnonvarojen maa-aluevaraukset kuntoon
Kaupan ja luonnonvarojen maa-aluevaraukset kuntoon

Etelä-Savon maakuntakaavaa on täydennettävä muiltakin osin kuin tuulivoiman tuotantoalueiden osalta. Uudet täydennystarpeet koskevat erityisesti vähittäiskaupan suuryksikköjä ja maa-ainesten ja veden ottoa. Niille on varattava lisää alueita.

Palautetta tuulivoimakaavasta voi vielä antaa
Palautetta tuulivoimakaavasta voi vielä antaa

Etelä-Savon tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaavaehdotus on nähtävillä vielä 7. helmikuuta saakka. Kaavaehdotus oli nähtävillä jo syksyllä 2013, mutta palautteen tuomat muutokset olivat sen verran suuria, että se tuli nähtäville toistamiseen.

Yhdeksän hakijaa Etelä-Savon maakuntajohtajaksi
Yhdeksän hakijaa Etelä-Savon maakuntajohtajaksi

Yhdeksän henkilöä hakee Etelä-Savon maakuntajohtajan virkaa. Uuden vetäjän maakunnalle valitsee 24. maaliskuuta kokoontuva maakuntavaltuusto, jonka puheenjohtajat ovat valmistelemassa valintaa.

Vanha EU-ohjelmakausi toteutuu hyvin
Vanha EU-ohjelmakausi toteutuu hyvin

Etelä-Savossa nykyiset EU:n rakennerahasto-ohjelmat toteutuvat hyvin. Kaikki ohjelmarahat saadaan sidottua viimeistään vuoden 2014 kesään mennessä. Tämä käy ilmi raportista, jonka maakuntaliitto on laatinut maakunnan yhteistyöryhmälle.

Itä-Suomen energiasta jo suurin osa uusiutuvaa
Itä-Suomen energiasta jo suurin osa uusiutuvaa

Itä-Suomi on bioenergian edelläkävijä, sillä jo lähes puolet alueen energiasta syntyy puusta. Uusiutuvaa energiasta on yli 60 prosenttia eli kaksi kertaa enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Energianeuvonta jatkuu
 Energianeuvonta jatkuu

Mikkelin seudun innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech jatkaa kuluttajille suunnattua energianeuvontaa Etelä-Savossa. Neuvonta opastaa käyttämään energiaa kestävän kehityksen mukaisesti. Puu on usein hyvä valinta.

Ajankohtaiset asiat puhuttivat hallitusta
Ajankohtaiset asiat puhuttivat hallitusta

Vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen informoi maakuntahallitusta aluehallintoa koskevista uudistuksista ja selvityksistä hallituksen kokouksessa 27. tammikuuta. Aluehallinnon uudistamista koskeva taustaselvitys on valmistunut tammi-helmikuun vaihteessa.

Maa-aineslaki kaipaa täsmennyksiä
Maa-aineslaki kaipaa täsmennyksiä

Maa-ainesten ottoon liittyvä lainsäädäntö kaipaa osittaista uusimista. Tätä mieltä on Etelä-Savon maakuntaliitto lausunnossaan, jonka se antoi 27. tammikuuta ympäristöministeriölle. Muun muassa maa-ainesten ottoon liittyvää lupakäytäntöä on yksinkertaistettava.

Foorumi työsti matkailulle strategiaa
Foorumi työsti matkailulle strategiaa

Etelä-Savon matkailufoorumi työsti matkailulle strategiaa tammikuun lopulla Mikkelissä. Ykköstavoitteeksi vahvistui Saimaan saaminen kansainväliseksi matkailukohteeksi. Foorumiin osallistui yli kolmekymmentä matkailualan yrittäjää ja muuta toimijaa, iloitsee kehittämispäällikkö Heli Gynther maakuntaliitosta.

Saimaalle halutaan Geopark-arvo
Saimaalle halutaan Geopark-arvo

Etelä-Savo ja Etelä-Karjala haluavat Saimaan geologiseksi matkailukohteeksi. Maakuntien liitot pyrkivät saamaan osalle Saimaan alueesta ns. Geopark-arvon. Arvoa pidetään yhtä merkittävänä kuin Unescon maailmanperintökohteen titteliä. Se houkuttelisi alueelle luontomatkailijoita.

Aluemarkkinointia maakunnallisesti vai ei?
Aluemarkkinointia maakunnallisesti vai ei?

Miten aluetta – joko koko maakuntaa tai jotain sen seutukuntaa tai kuntaa olisi paras markkinoida? Sitä pohditaan maakuntaliiton järjestämässä tilaisuudessa Mikkelissä 18. helmikuuta. Seminaari on samalla maakunnallisen markkinointihankkeen päätöstilaisuus.

Pienten keskusten kehittämiskampanja käynnistynyt
Pienten keskusten kehittämiskampanja käynnistynyt

Maakuntaliitot ja Elävät Kaupunkikeskustat ovat käynnistäneet vuoden alussa kolmivuotisen valtakunnallisen kampanjan pienten keskusten kehittämiseksi. Tämä Pike-kampanja edistää pikkukaupunkien ja kirkonkylien elinvoimaa ja uusiutumista.

Ystävyyssopimus avaa ovia Kiinassa
Ystävyyssopimus avaa ovia Kiinassa

Etelä-Savo ja kiinalainen viiden miljoonan asukkaan Shaoxing allekirjoittivat 7. tammikuuta ystävyyssopimuksen. Sopimuksen on hyväksynyt peräti Kiinan valtio, ja erityisesti sen vuoksi se avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille ja oppilaitoksille.

Hyvinvointialalla uusia mahdollisuuksia
Hyvinvointialalla uusia mahdollisuuksia

Sosiologian professori Juho Saari ja tulevaisuudentutkija Markku Wilenius luotsaavat eteläsavolaisia kohti uusia mahdollisuuksia hyvinvointialan tulevaisuusfoorumissa 12. helmikuuta Mikkelissä.

Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari huhtikuussa
Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari huhtikuussa

Kuntaliitto ja maakuntaliitto järjestävät perinteisen ajankohtaisseminaarin kuntataloudesta ja kuntarakenteista perjantaina 11. huhtikuuta Mikkelissä. Kuntaliitosta tilaisuudessa puhuu toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja maakunnan talouslukuja selvittää kunnanjohtaja Heikki Laukkanen.

Tiedotustilaisuus hankehakijoille uudesta EU-kaudesta
Tiedotustilaisuus hankehakijoille uudesta EU-kaudesta

Maaliskuun 5. päivä on Mikkelissä tarjolla tietoa hankehakijoille uudesta EU:n rakennerahastokaudesta. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -rakennerahasto-ohjelmaa koskevan infotilaisuuden järjestävät maakuntaliitto ja ELY-keskus.

Seminaari sähköisistä kuntapalveluista
Seminaari sähköisistä kuntapalveluista

Asukkaat ovat entistä vaativampia asiakkaita kotikunnilleen. Odotukset kuntapalveluja kohtaan ovat yhä suuremmat. Myös valmiudet sähköiseen asiointiin ovat kasvaneet. Miten kunnat vastaavat asukkaiden odotuksiin? Tätä kuntaväki pohtii seminaarissa 11. helmikuuta Mikkelissä.

Maakuntahallinto kokoustaa
Maakuntahallinto kokoustaa

Etelä-Savon maakuntahallitus on koolla seuraavat kerrat 17. helmikuuta ja 10. maaliskuuta. Maakuntavaltuusto kokoontuu valitsemaan uutta maakuntajohtajaa 24 maaliskuuta.

Tapahtumia, kokouksia ja vierailuja
Tapahtumia, kokouksia ja vierailuja

Etelä-Savon kuntaväki pohtii palvelujen sähköistämistä 11. helmikuuta Mikkelissä. Seuraavana päivänä eli 12. helmikuuta maakunnan hyvinvointialalla työskentelevät kuuntelevat visioita ja luovat niitä myös itse tulevaisuusfoorumissa Mikkelissä. Uusi EU-ohjelmakausi kokoaa hankeväkeä kuulolle 5. maaliskuuta.