Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Lokakuu 2013.

Liitto kartoitti nuorten näkemyksiä

Mitä Etelä-Savo sinulle tarjoaa? Työ, harrastukset, kaverit – mihin suuntaan ne sinua vetävät vai auttavatko pysymään kotiseudulla? Näin kyseli Etelä-Savon maakuntaliitto nuorten asukkaidensa näkemyksiä kesällä 2013.


Etelä-Savon nuoret viihtyvät kotimaakunnassaan.

Nuorten ajatuksia kerättiin monin tavoin, muun muassa nettikyselyllä. Nuorten ääni ja ajatukset entistä paremmasta huomispäivästä tuodaan esiin uudessa maakuntaohjelmassa, jonka liitto laatii yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Vastauksia liitto sai runsaasti. Verkkosivujen kautta vastauksen lähetti lähes kolmesataa 15 - 29-vuotiasta. Lisäksi liiton palkkaamat opiskelijat Nita Ahola ja Nina Naukkarinen haastattelivat miltei sataa nuorta eri puolilla Etelä-Savoa.


Opiskelijat Nina Naukkarinen (vas.) ja Nita Ahola toteuttivat nuorisokyselyn.

Tuloksia julkistetaan loppuvuodesta 2013. Jo nyt on kuitenkin selvillä, että jos työtä on tarjolla, selvä enemmistö nuorista haluaisi jäädä kotimaakuntaan.

- Nuorten työmahdollisuudet parantaisivat Etelä-Savon muuten synkeitäkin tulevaisuuden näkymiä selvästi, sanovat kehittämispäällikkö Hanna Makkula ja suunnittelija Marja Haverinen.

- Etelä-Savo koetaan ennen kaikkea kotiseutuna, jossa on oma perhe ja kkoti sekä ystävät. Myös luonto ja esimerkiksi mökki ovat nuorille yllättävänkin tärkeitä,

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Hanna Makkula, puh. 0400 618 489, ja suunnittelija Marja Haverinen, puh. 044 770 0571, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

JOUSI 6/2013