Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Syyskuu 2014.

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy toimeenpanosuunnitelman

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu maanantaina 29. syyskuuta Mikkelissä maakuntaliiton virastolla.

Kokouksessa yhteistyöryhmä muun muassa hyväksyy Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelmat vuosille 2015 – 2016. Asiakirjat sisältävät esitykset siitä, mitä ja minkä suuruisia konkreettisia kehittämishankkeita Etelä-Savossa ensi ja seuraavana vuonna toteutetaan.


Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (sd) johtaa puhetta myös uuden EU-kauden yhteistyöryhmässä.

Suunnitelmat kytkevät maakuntaohjelman valtion budjettiin, ja ne on valmistellut maakuntaliitto, Ely-keskus ja kunnat yhdessä. Maakuntahallitus käsitteli suunnitelmia elokuussa 2014.

Lisäksi yhteistyöryhmä keskustelee ajankohtaisista EU-ohjelma-asioista, muun muassa uuden ohjelmakauden ensimmäisistä rahoituksen hakukierroksista.

Maakunnan yhteistyöryhmä on toimielin, joka ohjaa ja valvoo EU:n alueellisen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä toteutumista Etelä-Savossa vuosina 2014 – 2020. Ohjelma ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahojen käyttöä.

Yhteistyöryhmässä on 20 jäsentä, joista kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes valtion aluehallintoa ja kolmas keskeisimpiä etujärjestöjä.

Lisätietoja antavat puheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, sihteeristön puheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelma-päällikkö Outi Nieminen, puh. 044 770 0239, Etelä-Savon maakuntaliitosta

JOUSI 5/2014