Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Toukokuu 2014.

Maakuntahallitus hyväksyi uuden maakuntaohjelman

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman maanantaina 19. toukokuuta Mikkelissä. Ohjelma on tehty vuosille 2014 – 2017. Lopullisesti ohjelman vahvistaa maakuntavaltuusto 9. kesäkuuta.

- Uusi maakuntaohjelma jatkaa Etelä-Savon johdonmukaista kehittämistä täsmentäen ja fokusoiden kehittämistoimien painopisteitä, sanoo vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen.


Riitta Koskinen

Muuttovoittoa ja vahvuutta aluetalouteen

Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, houkutteleva koulutustarjonta sekä erityisesti kilpailukykyiset yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi alueen omalle väelle myös muualta muuttaville.

Päämääränä on turvata yritystoiminnan menestys, turvata korkealaatuisella koulutustarjonnalla elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa ja hyvä innovatiivinen toimintaympäristö, taata laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä parantaa niin yritysten kuin vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöjä.

Maakunnan vetovoimaa ja kansainvälistymistä ohjelma pyrkii edistämään kaikilla osa-alueilla. Ympäristön puhtaus ja nuorten hyvinvointi ovat myös hyvän tulevaisuuden edellytys.


Jyrki Kuva on vetänyt maakuntaohjelmatyötä.

Maakuntaliitto on laatinut uutta maakuntaohjelmaa tiiviissä yhteistyössä kuntien, yritysten, alueviranomaisten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Ohjelmatyöhön on osallistunut yli sata henkeä sekä eri toimialoilta että eri puolilta maakuntaa.

Myös maakunnan asukkaat ovat voineet ottaa kantaa ja tehdä aloitteita ohjelmaan maakuntaliiton verkkosivujen kautta. Maakuntavaltuusto linjasi ohjelman sisältöjä edellisen kerran marraskuussa 2013.

Palaute otettu huomioon

Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman luonnos oli helmi–huhtikuussa nähtävillä ja lausuntokierroksella. Maakuntaliitto sai ohjelmaluonnoksesta sidosryhmiltä tasan 50 lausuntoa. Luonnos ja sen ympäristöselostus olivat myös vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä yritysten ja järjestöjen nähtävillä ja kommentoitavana. Palaute luonnoksesta oli pääosin myönteistä. Maakuntahallituksen hyväksymään ohjelmaa oli korjattu palautteen pohjalta.


Maakuntahallituksen jäsenet Terttu Salo ja Markku Lahikainen kuuntelevat. Taustalla vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen.

Maakuntaohjelmaluonnos toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Maakuntaohjelma sisältää ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee maakuntastrategian määrittelemiin päämääriin.

Maakuntaohjelman kehittämistoimiin on varauduttu suuntaamaan vuoteen 2017 mennessä noin 150 miljoonaa euroa julkista kehittämisrahoitusta. Rahoituksesta suurin osa tulee EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Yksityistä rahoitusta ohjelmaan tarvitaan reilut 100 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Sisällysluettelo JOUSI 4/2014