Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2013.

Vastine tuulivoimakaavan luonnoksesta jatkovalmisteluun

Etelä-Savon maakuntahallitus palautti jatkovalmisteluun vastineen tuulivoimakaavaluonnoksesta. Liiton virasto oli laatinut 84-sivuisen vastineen palautteesta, jonka liitto sai alkuvuodesta, kun luonnos oli nähtävillä ja lausunnoilla.

Vastine tulee maakuntahallituksen käsittelyyn uudelleen 22. toukokuuta. Maakuntahallitus oli koolla 15. huhtikuuta Mikkelissä.


Rantamaisemien ei haluta kärsivän tuulivoimaloista.

- Annamme vastineen toukokuussa. Vastine ei muuta kaavaluonnoksen peruslinjauksia. Jos kiinnostusta on, Etelä-Savoon voi rakentaa tuulivoimaa, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen (kesk.).

- Paitsi että tuulimylly on hyvin korkea, on sen lapa halkaisijaltaan noin sata metriä. Vaikutukset saattavat olla suuret niin maisemalle kuin esimerkiksi Puolustusvoimien tutkille. Lisäselvitykset ovat vielä tarpeen, korostaa maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.).

- Maakuntahallitus on realistinen. Etelä-Savo ei ole tuulivoiman suurtuotantoalue. Meidän on otettava huomioon niin maisemalliset, matkailulliset kuin maanpuolustuksellisetkin näkökoghdat, toteaa maakuntajohtaja Matti Viialainen.

- Koetamme löytää muutaman sellaisen paikan, joille on mahdollista rakentaa laajamittaista tuulivoimatuotantoa. Maakuntaliiton tavoite on tehdä vaihemaakuntakaavassa tuulivoimatuotannon esisuunnitelma mahdollisimman hyvin, Viialainen sanoo.

Seuraavaksi kaavaehdotus

Etelä-Savon tuulivoimakaavan ensimmäisestä luonnoksesta annettiin helmikuun loppuun maakuntaliitolle 38 lausuntoa. Lausuntoja liitto pyysi 65 viranomaiselta ja etujärjestöltä. Lausuntojen lisäksi runsaat sata yksityistä kansalaista ja kolme yhteisöä antoi kaavaluonnoksesta kirjallista palautetta.

Kun maakuntahallitus toukokuussa hyväksyy vastineen luonnoksesta saadulle palautteelle, liiton virasto alkaa valmistella kaavaehdotusta, joka asetetaan nähtäville ja lähetetään lausunnoille myöhemmin tänä vuonna. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy tuulivoimakaavan vuoden 2013 lopulla.

Tuulivoimakeskustelussa maakuntahallitus on jo aiemmin korostanut erityisesti matkailun ja vapaa-ajan näkökulmaa. Tuulivoima ei saa hallituksen mielestä vaarantaa Etelä-Savon vetovoimaa.

Poistoja ja lisäyksiä

Viranomaisten ja eräiden muiden tahojen lausunnot esittivät sekä poistoja ja lisäyksiä että täsmennyksiä alueisiin, joita vaihemaakuntakaavaluonnos esittää tuulivoimatuotantoon soveltuviksi.

Kaavan vaikutuksia luontoon, muuhun ympäristöön, ihmisiin ja elinkeinoihin tulee tarkastella useiden kommenttien mukaan tarkemmin kuin luonnoksessa. Erityistä huolta sekä lausunnot että useat yksityishenkilöt kantoivat Linnansaaren kansallispuiston maisemista.

Lisäksi lausunnot arvostelivat muun muassa etäisyyskriteereitä, joilla tuulivoimakaava rajaa potentiaalisia tuulivoima-alueita. Palautteen mukaan etäisyyskriteerit ovat tarpeettoman kriittisiä. Lausunnot esittivät myös täsmennyksiä kaavamääräyksiin.

Yksittäisistä alueista eniten palautetta tuli Heinäveden Kangaslamminmäen, Tynnörmäen ja Kangasmäen alueista, joiden osoittamista tuulivoima-alueiksi vastustaa noin 80 yksityishenkilöä.

Tuulivoimaa maakunnan itäisiin osiin

Tuulivoimakaava on Etelä-Savon ensimmäinen maakuntakaava ja se täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Siihen merkitään alueet, jotka soveltuvat parhaiten tuulivoiman jatkosuunnitteluun. Lisäksi kaava ohjaa yleismääräyksellä myös yksittäisten suurten tuulivoimaloiden suunnittelua.

Etelä-Savon laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sijaitsevat luonnoksen mukaan Enonkoskella, Heinävedellä, Puumalassa, Rantasalmella ja Savonlinnassa. Tuulivoima-alueita selvitettäessä maakuntaliitto on kiinnittänyt erityistä huomiota maisema-arvoihin.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Sisällysluettelo JOUSI 4/2013