Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2014.

Pentti Mäkinen Etelä-Savon uusi maakuntajohtaja

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Pentti Mäkinen on valittu Etelä-Savon uudeksi maakuntajohtajaksi. Maakuntavaltuusto valitsi Helsingistä kotoisin olevan Mäkisen Etelä-Savon johtoon 24. maaliskuuta Mikkelissä. Mäkinen ei hakenut virkaa, vaan antoi sihen suostuuksensa.


Pentti Mäkinen (keskellä) on Etelä-Savon uusi maakuntajohtaja. Kuvassa seurana maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Mikkelin Mikaelissa.

Mäkisen valinta ratkesi suljetussa lippuäänestyksessä, jossa hän sai 32 ääntä. Muut ääniä saaneet olivat yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Koskinen Mikkelistä (21 ääntä) ja lääketieteen lisensiaatti Sari Raassina Kuopiosta (13 ääntä). Paikalla maakuntavaltuustossa oli 66 valtuutettua 67:stä.

Vahva elinkeino-osaaja

Etelä-Savon maakuntajohtajaksi Mäkinen siirtyy Elinkeinoelämän keskusliitosta, jossa hän toimii pk-yritysasioista vastaavana johtajana. Elinkeinoelämän keskusliittoon hän tuli vuonna 2010 Keskuskauppakamarista varatoimitusjohtajan paikalta.

Keskuskauppakamarissa Mäkinen on ehtinyt työskennellä vuodesta 1984 viimeisenä vastuualueenaan lainsäädäntöasiat, elinkeinopolitiikka ja kansainväliset asiat. Keskuskauppakamarissa hän on työskennellyt myös hallituksen ja valtuuskunnan sihteerinä, johtajana sekä osasto- ja apulaisosastopäällikkönä. Brysselissä hän oli Keskuskauppakamarin edustajana vuosina1993 – 1997.

Mäkisellä on lisäksi useita luottamus- ja sivutoimia, jotka liittyvät muun muassa arvopaperimarkkinoihin, markkinatuomioistuimeen, kauppakamaritoimintaan, kuluttaja-, kaupunki-, rakennerahasto-, yrittäjyys-, elinkeino-, kilpailu- ja liikennepolitiikkaan sekä yhteiskunnan avoimeen toimintaan.

Etelä-Savon maakuntajohtajan pesti tuli avoimeksi, kun maakuntajohtaja Matti Viialainen siirtyi joulukuussa 2013 johtamaan Etelä-Karjalaan. Viialainen johti Etelä-Savon maakuntaliittoa kuusi vuotta.

Ykköstavoite kehittää yritysten toimintaympäristöjä

Kiitospuheessaan maakuntavaltuustossa Mäkinen kiitti poliittisia ryhmiä hyvistä keskusteluista. Hän muistutti, että nykyisessä taloustilanteessa koko Suomi painii monien samantyyppisten ongelmien kanssa kuin Etelä-Savo. Omaksi ykköstavoitteekseen hän listasi yritysten toimintaympäristön kehittämisen.

- Hyvinvointia luodaan vain sitä kautta, että yritykset työllistävät ja investoivat, hän sanoi.

Tuoretta sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisua hän kommentoi muistuttamalla, että jos palvelut eivät ole kunnossa, yritykset eivät sijoitu alueelle, sillä se vaikeuttaa muun muassa työvoiman saantia.

- Osaava työvoima on pyrittävä turvaamaan, jolloin erityisesti ammatillisen koulutuksen merkitys korostuu. Myös alueen hyvä vetovoima on tärkeä tekijä.

Mäkinen korosti myös yhteistyön tärkeyttä.


Mäkinen oli maakuntavaltuutettujen haastateltavana ennen kokousta.

Etelä-Savon vahvuuksina Mäkinen näkee pk-yritykset ja suhteellisen monipuolisen elinkeinoelämän rakenteen. Erikseen hän mainitsi konepaja- ja metalliteollisuuden ja matkailun.

- Erityistä huolta on kannettava kasvuyrityksistä, niin Etelä-Savossa kuin muuallakin Suomessa, hän sanoi.

Elämäntilanne mahdollisti suostumuksen

- En hakenut maakuntajohtajan virkaa hakuajan kuluessa, koska oma elämäntilanteeni oli silloin toisenlainen. Nyt kun puoliso on siirtymässä ulkomaille, elämäntilanne muuttuu, ja ilmaisin suostumukseni virkaan, Mäkinen sanoi.

Mäkinen muuttaa Mikkeliin. Etelä-Savo ja Mikkeli ovat Mäkiselle ennestään erityisesti työn puolesta tuttuja. Hän kuvaa itseään kuitenkin aidoksi hämäläiseksi, jolla on karjalainen äiti. Hän on syntynyt Kangasalla.

Pitkä valintaprosessi kannatti

Valtuustossa maakuntahallinnon johto sai osin kritiikkiäkin maakuntajohtajan valintaprosessista, joka käynnistyi jo vuoden 2013 syksyllä.

- Tämä pitkä ja vaikea ja ajoittain ehkä hieman huvittavakin valintaprosessi oli kaikkine vaiheineen kuitenkin tarpeellinen Saimme erinomaisia hakijoita ja hyvän maakuntajohtajan, sanoi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok.) äänestyksen jälkeen.


Viime vaiheissaan maakuntajohtajan valinta oli varsin nopea prosessi, totesivat uusi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja valtuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka tiedotustilaisuudessa.

Vt. maakuntajohtajana jatkaa maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen siihen saakka, kunnes Mäkinen voi ottaa viran vastaan. Valitusaika päättyy toukokuun puolivälissä. Mäkinen arvioi aloittavansa työt kesän lopussa.

Maakuntaliiton ylin päättävä elin

Maakuntavaltuusto on maakuntaliiton ylin päättävä toimielin, joka hyväksyy muun muassa maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Maakuntavaltuustossa on 67 jäsentä, vähintään yksi jokaisesta eteläsavolaisesta kunnasta. Valtuutetut ovat omien kuntiensa valtuustojen jäseniä. Valtuuston poliittinen koostumus määräytyy syksyn 2012 kuntavaalien perusteella (keskusta 23, sosiaalidemokraatit 17, kokoomus 12, perussuomalaiset 8, vihreät 3, kristillisdemokraatit 3, vasemmistoliitto 1).


Valtuutetut äänestivät maakuntajohtajasta.

Lisätietoja antavat puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 512 2928, Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, ja Mikko Hokkanen, 050 544 0882, sekä hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491. Pentti Mäkisen tavoittaa numerosta 050 500 25 84.

JOUSI 3/2014