Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2016

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen: Etelä-Savo tarvitsee synnytyssairaalan

Synnytykset omassa maakunnassa ovat vaarassa. Savonlinnan keskussairaalassa synnytykset loppuivat jo runsas vuosi sitten. Nyt Mikkelin keskussairaalassa eletään epävarmuudessa. Synnytysten jatkamiseen oikeuttava poikkeuslupa on katkolla. Poikkeuslupaa on haettu sosiaali- ja terveysministeriöstä mutta ministeriön päätöstä on turhaan odotettu.  

Mikkelin keskussairaalassa oli viime vuonna 889 synnytystä. Synnytyssairaalalta edellytetään että synnytyksiä hoitavassa sairaalassa hoidetaan vähintään noin tuhat synnytystä vuodessa. Poikkeuslupa voidaan myöntää, mikäli synnytyspalveluiden saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää.

Tuhannen synnytyksen raja ei ratkaise sitä, onko synnyttäminen turvallista. Mikkelin keskussairaala ei turvallisuuden suhteen eroa niistä sairaaloista, joissa synnytyksiä on enemmän. Synnytysten suuri määrä ja sairaalan koko ei siis takaa synnytysten turvallisuutta ja lapsen ja äidin parempaa hoitoa.

Todellisena syynä näyttääkin olevan kaiken kattava keskittämisen halu. Nyt vuorossa on synnytysten keskittäminen yhä suurempiin yksiköihin. Etäältä katsottuna synnytykset ovat vain numeroita. Synnytys on kuitenkin jokaiselle synnyttäjälle niin voimakas  kokemus, ettei sen myönteisyyttä saa vaarantaa.

Maantieteelle emme voi mitään. Suomi on harvaan asuttu maa, jossa on pitkät välimatkat. Jos Mikkelissä ei jatkossa olisi synnytyssairaalaa, olisivat lähimmät synnytyssairaalat vähintään sadan kilometrin päässä. Koko maakunnalle Mikkelin synnytyssairaalan säilyminen on tärkeää. Savonlinnan keskussairaalan synnyttäjistä puolet synnytti viime vuonna lähimmässä sairaalassa eli Mikkelissä.

Pitkät automatkat eivät paranna synnyttäjien turvallisuutta eikä tunnetta siitä, että synnyttäjien etu on asetettu etusijalle.

Keskittämisinnossa ollaan menossa liian pitkälle, jos synnytykset Mikkelin lopetettaisiin keinotekoisesti asetetun lukumäärän perusteella. Nyt olisi selkeintä antaa Mikkelin keskussairaalalle nopeasti poikkeuslupa ja taata sille työrauha kehittää edelleen omaa turvallista, potilaat huomioon ottavaa yksilöllistä toimintaansa.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja

Sisällysluettelo JOUSI 4/2016