Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2016

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen - Maakunta elää viestinnästä

Viestintä ratkaisee millaisen mielikuvan Etelä-Savosta rakennamme. Tietenkin haluamme levittää myönteistä, elinvoimaista kuvaa maakunnasta. Maakunnan hyvistä puolista on puhuttava avoimesti ja aloitteellisesti. Ellemme itse tee sitä, ei kukaan muukaan tee sitä puolestamme. Myös vaikeista asioista on voitava keskustella, mutta rehellisesti. Uskottava mielikuva voi perustua vain oikeisiin tietoihin.

Valitettavasti kielteiset uutiset saavat liian usein enemmän julkisuutta kuin myönteiset. Median tehtävänä on tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti. Tämä koskee luonnollisesti myös maakuntia. Tärkeää on kuitenkin myös kritiikin perustuminen tosiasioihin, eikä mielipiteisiin tai mielikuviin. Virheelliseen uutisointiin on puututtava. Muussa tapauksessa väärät mielikuvat jäävät elämään.

 Etelä-Savosta ja ylipäätään kasvukeskusten ulkopuolisesta Suomesta luodaan helposti harhaanjohtavia mielikuvia. Esimerkiksi rahavirrat eivät kulje yksipuolisesti pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen tai haja-asutus ei ole syy Suomen heikkoon kilpailukykyyn. Viestinnässä pyrimme oikaisemaan virheellistä uutisointia.

 Uutisviestintä on muuttunut jatkuvasti päivittyväksi, ja uutisten lukeminen verkosta ja erityisesti sosiaalisesta mediasta lisääntyy. Media muuttuu samalla vallankäytöstä kertovasta välineestä yhä enemmän aktiivisesti valtaa käyttäväksi toimijaksi. Jokin asia voi nousta keskusteluun hyvinkin nopeasti ja keskustelut alkavat ruokkia toisiaan.

 Tässä muutoksessa oleellista on riittävä tiedonhankinta, sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus ja kyky ennakointiin ja nopeaan reagointiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on reagoinut muutokseen uudistamalla viestinnän ohjeistuksensa ja pyrkimällä omalta osaltaan huolehtimaan maakunnan myönteisestä mielikuvasta.

 Kaikkeen emme kuitenkaan maakuntaliitossa ehdi reagoida. Jokainen maakunnan asukas luo ympäristössään mielikuvaa maakunnasta. Tämän vuoksi on tärkeää, että kerromme jokainen aktiivisesti miten Etelä-Savossa on hyvä asua, tehdä työtä, yrittää ja lomailla.

 

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja

Sisällysluettelo JOUSI 3/2016