Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Lokakuu 2016

Maakuntakaavan päivitys ehdotuksena nähtävillä

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.9.2016 asettaa Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtäville. Kaavalla päivitetään voimassaolevaa maakuntakaavaa mm. turvetuotannon ja vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 28.9. – 28.10.2016.

Kaava-asiakirjat ovat luettavissa nähtävilläolon aikana Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa (Mikonkatu 5, Mikkeli) ja kaikissa maakunnan kunnissa kunnanvirastojen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Asiakirjat ovat lisäksi luettavissa alla olevalla sivustolla. Sivustolta löytyy myös muuta lisätietoa kaavaprosessista.
http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2

Muita maakuntahallituksen käsittelemiä asioita olivat mm. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU), lausunnolle saapuneet Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskevat lausunnot.

Maakuntahallituksen kokoustiedote kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Sisällysluettelo JOUSI 10/2016