Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 23.10.2017

ETELÄ-SAVOLLE UUSI MAAKUNTAOHJELMA SEKÄ ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIA VUOSILLE 2018–2021

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Puhtaasti paras - Etelä-Savo – Saimaan maakunta 2030 –maakuntastrategiaan pohjautuvan maakuntaohjelman vuosille 2018-2021. Hallitus esittää maakuntavaltuustolle maakuntaohjelman hyväksymistä marraskuun maakuntavaltuustossa. Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu ja siinä sovitaan strategian linjausten toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta ja se toimii mm. pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa. Maakuntaohjelman valmistelussa hyödynnettiin mm. sisältötyöpajoja, nettikyselyitä ym. kumppanuuskontakteja sekä lausuntokierrosta.

Maakuntaohjelman 2018-2021 tavoitteena on:

· Etelä-Savo on sujuvan arjen ja laadukkaan ympäristön maakunta

· Etelä-Savo kasvaa kansainvälisyydestä ja digitaalisuudesta

· Etelä-Savo kansainvälistää Saimaan matkailua

· Etelä-Savo synnyttää biotalouteen uuttaa liiketoimintaa ja innovatiivisia, kestäviä toimintamalleja

· Etelä-Savo luo ketteriä innovaatioita strategisilla kärkialoilla.

Maakuntahallitus hyväksyi myös Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2018-2021. Älykkään erikoistumisen strategia täsmentää maakuntaohjelman sisältöteemaa ”Älykäs erikoistuminen ja innovaatiot” ja linjaa tältä osin EU-rakennerahastovarojen kohdentamista maakunnassa. Älykkään erikoistumisen strategian tavoitteena on luoda maakuntaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä osaamiskeskittymiä, joilla on tarjota nopeasti kaupallistettavia ratkaisuja seuraavissa teemoissa:

· Metsä – Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit

· Vesi – Puhtaan veden teknologiat ja konseptit

· Ruoka – Ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus

Lisätietoja: Maakuntaohjelma, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen 040 540 5903 , etunimi.sukunimi@esavo.fi

Älykkään erikoistumisen strategia, kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571, etunimi.sukunimi@esavo.fi


MAAKUNTALIITON TALOUS- JA TOIMNTASUUNNITELMA VALTUUSTO KÄSITELTÄVÄKSI MARRASSKUUN KOKOUKSEEN

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 20.11.2017 kokoukseen. Maakuntaliiton vuoden 2018 toimintasuunnitelman nojaa uuden maakuntaohjelman painopisteiden laaja-alaiselle toteuttamisella yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Uuden maakunnan valmistelu on myös keskeinen ja iso kokonaisuus, joka heijastuu maakuntaliiton toimintaan vuonna 2018. Maakuntaliiton ovat alueellaan

vastuussa maakuntauudistuksen johtamisesta ja koordinoinnista aina kesään 2018 saakka, jolloin uusien maakuntien hallinnollisina yksikköinä on määrä aloittaa niin sanottuna väliaikaishallintona.

Maakuntaliiton taloudelliset resurssit vuonna 2018 koostuvat edelleen pääosin maakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuuksista. Maakuntaliiton budjettiin kuuluu myös kehittämisrahoitusta. Kokonaisuudessaan liiton budjetti vuodelle 2018 on noin 3 miljoonaa euroa. Budjetin kokonaisuuteen tulee vuonna 2018 vaikuttamaan valtion maakuntauudistuksen valmisteluun osoittama rahoitus, joka kanavoidaan kaikkien maakunnan toimijoiden käyttöön maakuntaliiton kautta. Tämä valmistelurahoitus vuodelle 2018 täsmentyy vasta vuoden alussa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen 040 723 6760 , aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen 040 540 5903 ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula 0400 618 489, sähköpostit muotoa etunimi@sukunimi@esavo.fi.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI HANKERAHOITUSTA N. 1,3 MILJOONAN EURON EDESTÄ

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi 23.10.2017 pidetyssä kokouksessaan kehittämisrahoitusta kuudelle hankkeelle yhteensä n. 1,3 miljoonan euron edestä. Tukea myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:lle mm. selvittämään selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa, puun lämpökäsittelyn uusien menetelmien kehittämiseen yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa sekä uudenlaisten kauppatapojen kokeilemiseen ja konseptointiin järvikalalle. Lisäksi rahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeelle. Tässä hankkeessa toimenpiteinä ovat tuotanto , automaatio-, sensori- ja prosessiteknologisten ratkaisujen suunnittelu ja kehittämisen sekä näiden yhdistäminen Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön biologian osaamiseen eliittitaimien massatuotantojärjestelmän suunnittelemiseksi ja liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Rahoitettuihin hankkeisiin lukeutuu myös Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttin hanke, jossa tavoitellaa luomun lisäämistä ja luomubrändin käytettävyyttä Etelä-Savon matkailussa. Lisäksi maakuntahallitus myönsi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle, Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille tukea hankkeeseen, jonka tavoite on tukea Etelä-Savon kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi, niin aluekehityksen kuin vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571, etunimi.sukunimi@esavo.fi

MAAKUNTAHALITUS KESKUSTELI MAAKUNTAUUDISTUKSESTA

Valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan hallitus keskusteli maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä Etelä-Savossa. Valmistelun todettiin etenevän aikataulussaan ja hyvässä yhteistyössä eri valmistelukokonaisuuksien kesken. Valmisteluun on saatu valtionrahoitusta, jolla voidaan palkata valmisteluhenkilöstöä ison valmistelukokonaisuuden edistämiseksi. Maakuntahallitus päivitti kokouksessaan myös maakuntauudistuksen valmisteluelinten kokoonpanoja uudelle valtuustokaudelle sekä hyväksyi uudistusta koordinoivan laajennetun ohjausryhmän työjärjestyksen.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula 0400 618 489, sähköpostit muotoa etunimi@sukunimi@esavo.fi.

Muut maakuntahallituksen listalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

  • Julkaistu 23.10.2017

Jaa


21 touko

Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi! Lue lisää

19 maalis

Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!

Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista. Lue lisää

19 helmi

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä