Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 13.11.2017

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Etelä-Savon maakuntahallituksen kokouksessa

Maakuntahallitus kokoontui marraskuun kokoukseensa Pieksämäelle. Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili maakuntahallituksen kokouksessa. Lintilä loi katsauksen Suomen taloustilanteeseen ja tulevaisuuden kehitysnäkymiin. Lintilä korosti erityisesti kiertotalouden suurta merkitystä ja roolia alueiden kasvun veturina. Tällä saralla Etelä-Savolla on erinomaiset menestymisen edellytykset.

Hallituksen kokouksen agendalla oli monia maakuntauudistukseen liittyviä asioita. Hallitus mm. linjasi maakuntauudstukseen liittyvää talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämistä Etelä-Savossa. Maakuntahallitus katso ensiarvoisen tärkeäksi oman maakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön perustamisen. Näin maakunnalla on parhaat mahdollisuudet turvata työpaikat maakunnassa ja mahdollisesti luoda niitä myös lisää. Maakuntaliiton johdolla aloitetaan marraskuussa yhtiön perustamiseen liittyvät neuvottelut. Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 11. joulukuuta, jolloin käsittelyssä on maakuntaliiton lausunto valinnanvapauslainsäädännöstä.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, sähköpostit muotoa etunimi@sukunimi@esavo.fi.

Tukea haja-asutusalueiden liikennepalveluiden kehittämiseksi

Maakuntahallitus myönsi AIKO-rahoitusta Pertunmaan kunnalle Kotiovelle –hankkeeseen 41 300 euroa. Hankkeen päämääränä on kehittää ja testata monistettavissa oleva toimintamalli ja toimijoiden verkosto, joka mahdollistaa tavaroiden ja ihmisten liikkumisen Etelä-Savon haja-asutusalueen kunnissa nykyistä paremmin. Tavoitteena on vahvistaa alueen elinkelpoisuutta ja ihmisten elämänlaatua, sekä helpottaa ihmisten työllistymistä. Toimintamalli myös vahvistaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa uudenlaisen yritystoiminnan syntymisen alueella. Lisäksi kunnat ja SOTE-organisaatio pystyvät tehostamaan toimintaansa palvelujen huonontumatta, ja saavat tätä kautta kipeästi kaivattuja säästöjä.

Haja-asutusalueen elinvoiman, elinkelpoisuuden ja ihmisten elämänlaadun varmistamiseksi ihmisten liikkumiselle ja tavaroiden kuljettamiselle on löydettävä nykyistä kustannustehokkaampi ja toimivampi malli. Malli, joka vastaa alueen ihmisten tarpeisiin ja sen kautta auttaa, sekä kannustaa heitä investoimaan elämänlaatuunsa - ja samalla tukemaan alueen yrityksiä ja elinvoimaisuutta.

Ihmisten ja tavaran liikkumista voidaan tehostaa ja optimoida olemassa olevia sovellutuksia käyttämällä. Tähän asti tämä ei ole ollut realistista mm. siitä syystä, että suuri osa haja-asutusalueen asukkaista - etenkin senioreista, jotka eniten tarvitsevat tukipalveluita - ei ole digilukutaitoisia. He siis eivät osaa käyttää päätelaitetta ja kertoa sen avulla, mitä tavaraa haluavat tai minne haluavat matkustaa ja milloin, vaikka joku kehittäisikin tarvittavan logistiikkaverkoston ja ohjelmiston.

Lisätietoja: kehittämispäällikkkö, Marko Tanttu, 044 7700488, etunimi.sukunimi@esavo.fi

  • Julkaistu 13.11.2017

Jaa


21 touko

Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi! Lue lisää

19 maalis

Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!

Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista. Lue lisää

19 helmi

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä