Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 13.11.2017

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Etelä-Savon maakuntahallituksen kokouksessa

Maakuntahallitus kokoontui marraskuun kokoukseensa Pieksämäelle. Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili maakuntahallituksen kokouksessa. Lintilä loi katsauksen Suomen taloustilanteeseen ja tulevaisuuden kehitysnäkymiin. Lintilä korosti erityisesti kiertotalouden suurta merkitystä ja roolia alueiden kasvun veturina. Tällä saralla Etelä-Savolla on erinomaiset menestymisen edellytykset.

Hallituksen kokouksen agendalla oli monia maakuntauudistukseen liittyviä asioita. Hallitus mm. linjasi maakuntauudstukseen liittyvää talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämistä Etelä-Savossa. Maakuntahallitus katso ensiarvoisen tärkeäksi oman maakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön perustamisen. Näin maakunnalla on parhaat mahdollisuudet turvata työpaikat maakunnassa ja mahdollisesti luoda niitä myös lisää. Maakuntaliiton johdolla aloitetaan marraskuussa yhtiön perustamiseen liittyvät neuvottelut. Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 11. joulukuuta, jolloin käsittelyssä on maakuntaliiton lausunto valinnanvapauslainsäädännöstä.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, sähköpostit muotoa etunimi@sukunimi@esavo.fi.

Tukea haja-asutusalueiden liikennepalveluiden kehittämiseksi

Maakuntahallitus myönsi AIKO-rahoitusta Pertunmaan kunnalle Kotiovelle –hankkeeseen 41 300 euroa. Hankkeen päämääränä on kehittää ja testata monistettavissa oleva toimintamalli ja toimijoiden verkosto, joka mahdollistaa tavaroiden ja ihmisten liikkumisen Etelä-Savon haja-asutusalueen kunnissa nykyistä paremmin. Tavoitteena on vahvistaa alueen elinkelpoisuutta ja ihmisten elämänlaatua, sekä helpottaa ihmisten työllistymistä. Toimintamalli myös vahvistaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa uudenlaisen yritystoiminnan syntymisen alueella. Lisäksi kunnat ja SOTE-organisaatio pystyvät tehostamaan toimintaansa palvelujen huonontumatta, ja saavat tätä kautta kipeästi kaivattuja säästöjä.

Haja-asutusalueen elinvoiman, elinkelpoisuuden ja ihmisten elämänlaadun varmistamiseksi ihmisten liikkumiselle ja tavaroiden kuljettamiselle on löydettävä nykyistä kustannustehokkaampi ja toimivampi malli. Malli, joka vastaa alueen ihmisten tarpeisiin ja sen kautta auttaa, sekä kannustaa heitä investoimaan elämänlaatuunsa - ja samalla tukemaan alueen yrityksiä ja elinvoimaisuutta.

Ihmisten ja tavaran liikkumista voidaan tehostaa ja optimoida olemassa olevia sovellutuksia käyttämällä. Tähän asti tämä ei ole ollut realistista mm. siitä syystä, että suuri osa haja-asutusalueen asukkaista - etenkin senioreista, jotka eniten tarvitsevat tukipalveluita - ei ole digilukutaitoisia. He siis eivät osaa käyttää päätelaitetta ja kertoa sen avulla, mitä tavaraa haluavat tai minne haluavat matkustaa ja milloin, vaikka joku kehittäisikin tarvittavan logistiikkaverkoston ja ohjelmiston.

Lisätietoja: kehittämispäällikkkö, Marko Tanttu, 044 7700488, etunimi.sukunimi@esavo.fi

  • Julkaistu 13.11.2017

Jaa


18 kesä

Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä