Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!

Arkkitehti Martti Välikankaan suunnittelemat Savonlinnan keskussairaalan rakennukset
Kuva: Laura Vikman 2015, Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta.                                  

Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista. 

Modernia rakennusperintöä on Etelä-Savossa dokumentoitu lähinnä kuntien yleiskaavoituksen yhteydessä. Vikmanin selvitys antaa kokonaiskuvan siitä, millaista eri kausien arkkitehtuuria Etelä-Savossa on. Etelä-Savossa on järjestetty lukuisia arkkitehtikilpailuja, joiden tuloksena on rakennettu mm. näyttäviä kunnantaloja ja kulttuurikeskuksia. Esimerkkeinä näistä on Mikaeli Mikkelissä ja Poleeni Pieksämäellä. Useat kiinnostavat rakennukset ovat arkkitehtien Eero Jokilehto ja Martti Välikangas käsialaa.

Rakennettu kulttuuriympäristö ilmentää yhteiskuntamme rakentumista ja on näkyvä osa historiaamme. Vikmanin taustaselvityksen tarkastelujaksolle (1939-1990) sisältyvät mm. toinen maailmansota, jälleenrakennuskausi, hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, rakennustekniikan kehittyminen, öljykriisi ja taloudellinen nousukausi. Moderni rakennusperintö muodostaa suurimman osan arkiympäristöämme ja siksi voi olla vaikea havaita rakennusten arkkitetuurin hienoja erityis- ja ominaispiirteitä. Ne on hyvä dokumentoida viimeistään nyt, kun maakunnan julkista rakennuskantaa uhkavat laajat korjaus- ja muutostarpeet.

Tietoja inventoiduista rakennuksista löytyy Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannasta: www.esku.fi. Sivustolta löytyy myös artikkeleja aiheesta.

FM Laura Vikmanin taustaselvitys: http://www.esavo.fi/resources/public//2017/Moderni%20arkkitehtuuri%20taustaselvitys.pdf

Lisätietoja: Ympäristöpäällikko Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618 sanna.poutamo(at)esavo.fi

  • Julkaistu 19.03.2018

Jaa


18 kesä

Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä