Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.

Kokouksen alussa Suomi-100 aluekoordinaattori Anu-Anette Varho tiivisti Etelä-Savon onnistuneen Suomi-100 -juhlavuoden huippukohdat. Etelä-Savon juhlavuosi oli yhdessä juhlimista, taide-elämyksiä, elokuvaesityksiä, yhdessä syömistä ja luonnossa nauttimista. Etelä-Savon juhlavuodesta tiedotettiin aktiivisesti eri tiedotusvälineissä ja somekanavissa. Juhlavuoden tapahtumat saavuttivat Etelä-Savossa suuren suosion ja runsaasti kävijöitä.

Lisätietoja: Suomi-100 aluekoordinaattori Anu-Anette Varho, puh. 044 770 0577

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi kokouksessa maakuntahallitukselle maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta. Tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus. Suurin muutos on jako kolmeen hallinnon tasoon. Suomen julkisen hallinnon tasot ovat tulevaisuudessa valtio, maakunta ja kunta. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 18 maakuntaa järjestävät esimerkiksi kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. 

Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia ja kustannustehokkaampia palveluja. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin. Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja ihmiset voivat tulevaisuudessa itse valita tarvitsemansa palvelun eri palveluntuottajien välillä. Uudistuksen tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua. Kansalaisille avautuu monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa maakunnan toimintaan esimerkiksi äänestämällä maakuntavaaleissa.

Alkukevät 2018 on viimeisten koko uudistukseen kytkeytyvien lakien osalta kiireistä valmistelutyön aikaa. Maalis-huhtikuussa hallitus saa lait eduskuntaan ja ne käsitellään vielä ennen kesälomia. Samaan aikaan jatkuu maakuntauudistuksen toimeenpano.

Myös Etelä-Savon maakunnassa alkuvuosi 2018 on maakuntavalmistelun aktiivista aikaa. Valmistelutyöryhmät edistävät tehokkaasti omia kokonaisuuksiaan. Monissa asioissa täytyy sopia myös maakuntarajat ylittävästä yhteistyöstä. Itä-Suomen viisi maakuntaa kokoontuvat tällä viikolla Varkaudessa yhteiseen palaveriin keskustelemaan liikenne- ja tienpitotehtävien yhteistyömahdollisuuksista Itä-Suomessa. Maakuntauudistuksen poliittinen neuvottelukunta kokoontui viime viikolla viemään luottamushenkilöhallinnon rakennetta eteenpäin.

Maakuntahallituksen kokouksessa tarkasteltiin myös valmistelua tekevää henkilöstöresurssitilannetta ja keskusteltiin tulevista rekrytointitarpeista. Vuoden alussa talousjohtajaksi valittu Sami Sipilä aloittaa seuraavaksi uudessa tehtävässään maakunnan talousvalmistelun parissa.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584

KAHDELLE HANKKEELLE RAHOITUSTA ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) –RAHASTA

Maakuntahallitus hyväksyi "Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu" ja ”Ideasta Euroiksi – Innovatiivinen kokeilu yritysten tuotekehityksen tehostamiseksi ja tuotekehitysekosysteemin implementoinniksi Etelä-Savoon” -hankkeet osarahoitettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella.

Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

"Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu" hankkeessa kehitetään kokeilujen kautta ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Hanke hakee Etelä-Savon harvaan asutulle maakunnalle uusia toimintamalleja ja palveluverkostoja, joilla tuotetaan yhteisöllisen ruokailun palveluja ikääntyville kuntalaisille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vammais- ja vanhuspalvelut ovat hankkeen toteuttajia. Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin osallistuu yrityksiä, järjestöjä ja vapaaehtoisia.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö (hyvinvointi) Eveliina Pekkanen puh. 044 770 0591

Ideasta Euroiksi – Innovatiivinen kokeilu yritysten tuotekehityksen tehostamiseksi

”Ideasta Euroiksi – Innovatiivinen kokeilu yritysten tuotekehityksen tehostamiseksi ja tuotekehitysekosysteemin implementoinniksi” –hankkeen tavoitteena on luoda ja toteuttaa maakunnallinen tuotekehitysohjelma. Hankkeesta saadaan aineistoa pienten yritysten tuotekehitysprosessien ongelmakohtien ratkaisuiksi.

Eteläsavolaisissa pienyrityksissä vain murto-osa yrityksistä toteuttaa systemaattista tuotekehitystä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 50 hengen yritykset, joissa tuotekehitysosaamisen tarve on suurin. Hankkeessa keskitytään konkreettisia tuotteita valmistaviin ja suunnitteleviin yrityksiin. Hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen yrityskehittäjätoimijoiden yhteistyönä. Tarkoituksena on luoda edellytykset laajemmalle yhteistyölle, jossa mukana olisivat myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonlinnan sekä Pieksämäen elinkeinopalvelut.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö (elinkeinoelämä/innovaatiotoiminta) Tomi Heimonen puh. 050 522 8587.

Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Teemu Hirvonen puh. 050 372 4507

  • Julkaistu 15.01.2018

Jaa


18 kesä

Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä