Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava sai lainvoiman

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava sai lopullisen sinetin

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen marraskuun 8. päivä antamassaan päätöksessään, eikä tästä enää jatkovalitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näinollen Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava sai lainvoiman vuosi maakuntavaltuuston 12.12.2016 tekemän hyväksymispäätöksen jälkeen.
Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaava oli laadittu lain mukaisesti niin sisältönsä kuin prosessinsakin osalta. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpposen mukaan hallinto-oikeuden päätös oli odotettu.
- Katsoimme, ettei valituksella ole menestymisen mahdollisuuksia, joten käytimme maaliskuussa mahdollisuutta määrätä kaavan tulemaan voimaan jo ennen kuin hallinto-oikeus oli antanut päätöksensä, kertoo Nulpponen.
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava onkin ollut maakuntahallituksen maaliskuisesta päätöksestä saakka voimassa ja nyt päättynyt oikeuskäsittely sinetöi kaavan lainvoimaisuuden.
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa päivitettiin voimassaolevia maakuntakaavojen eri maankäyttömuotojen osalta. Suurimmat muutokset tehtiin turvetuotannon, vähittäiskaupan ja kulttuuriympäristöjen ohjaamisen osalta.

Lisätietoja: www.esavo.fi/kaavat

  • Julkaistu 11.12.2017

Jaa


21 touko

Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi! Lue lisää

19 maalis

Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!

Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista. Lue lisää

19 helmi

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella. Lue lisää

15 tammi

Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä